Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Egypercesek

 

Amennyiben egy követelést magánszemély javára engedik el, úgy az a személyi jövedelemadótörvény szerint adózik, kivételt képez az alábbi két eset:

  • amennyiben közüzemi szolgáltató a magánszemély felé fennálló követelését részben vagy egészben elengedi, feltéve, hogy a magánszemély, és a vele egy háztartásban lévő hozzátartozóinak egy főre eső jövedelme a magánszemély nyilatkozata alapján, az elmúlt három hónapban nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét.
  • amennyiben hitelintézet, befektetési szolgáltató, vagy pénzügyi vállalkozás szolgáltatásából származó 20 000 Ft-ot meg nem haladó követelés kerül elengedésre, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtónak végérvényesen megszűnik ezen követelése a magánszeméllyel szemben.

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító