Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Egypercesek

A gazdasági társaság a szerződés ellenjegyzésének napjától előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. A cégbejegyzési eljárás alatt az iratokon fel kell tüntetni, hogy bejegyzés alatt áll a cég, és ezt a cég nevéhez fűzött […]

Tovább

KATA: kisadózó vállalkozások tételes adója Mértéke: főállású kisadózó után 50.000 Ft/hó főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25.000 Ft/hó választás alapján, magasabb összegű adó mértéke 75.000 Ft/hó ha több kisadózó van bejelentve, mindegyik után külön-külön kell megfizetni az adót. Fizetési határideje: a tárgyhónapot követő hónap 12. napja

Tovább

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 nap. Pótszabadság az alapszabadság felett illeti meg a munkavállalót. A különféle pótszabadságok összeadódnak, így a munkavállalónak egyszerre jár például az életkor szerinti és a gyermekek után járó pótszabadság. Pótszabadságok: – Életkor szerint járó pótszabadságok […]

Tovább

Amennyiben a vállalkozás pénzforgalmi áfa elszámolást választ, az általa kibocsátott illetve általa befogadott számlák kiegyenlítésének időszakában keletkezik áfa fizetési kötelezettsége illetve áfa levonási joga. Tehát a kiállított számla áfa tartalma csak akkor fizetendő, ha azt felé pénzügyileg rendezték, és a befogadott számla áfa tartalmát is csak a pénzügyi rendezést követően vonhatja le, igényelheti vissza. A […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító