Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Egypercesek

Bérköltségtámogatás a munkaügyi központoktól igénybe vehető hozzájárulás. Annak a vállalkozásnak, amely új munkavállalóval szeretné bővíteni a foglalkoztatottak létszámát, a támogatás hónapokig finanszírozást biztosíthat a munkavállaló után fizetendő adó- és járulékköltségek tekintetében. Kire vehető igénybe? Azután a személy után, aki: pályakezdő és 25 év alatti 50. életévét betöltötte tartósan, legalább 6 hónapja álláskereső 12 hónapon belül […]

Tovább

Az adóhatóság az adókötelezettségekkel kapcsolatos kockázatok kezelése érdekében rendszeresen végez ú.n. kockázatelemzést, amelynek keretében azonosítja a kockázatos adózókat, a kockázatok tárgyát, jellegét. Az így feltárt kockázatokat megszüntetendő az adóhatóság az adózónál támogató eljárást indít, ellenőrzést kezdeményez, vagy bűncselekmény esetén továbbítja az ügyet a nyomozó hatóságok felé. A támogató eljárás tehát a kockázatelemzés egyik lehetséges következménye. […]

Tovább

Amennyiben az áthárított áfa eléri a 100 000 Ft-ot az adott bizonylaton, úgy minden olyan adatról, amit a kiállított számlán kötelező feltüntetni. Ide tartozik: a számla kelte az ügylet teljesítése, ha az eltér a számla keltétől a számla sorszáma az eladó neve, címe és adószáma a vevő neve, címe, illetve adószáma a termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége […]

Tovább

A gazdasági társaságok számlanyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek: induló társaság esetében a cégbíróságon kapott adószám nyilvántartásba vételéről szóló okirat statisztikai számjel alapító okirat vagy alapszabály, vagy társasági szerződés 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya vagy ennek hiányában annak hiteles másolata cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányai vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta […]

Tovább

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító