Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató

Ez a tájékoztató az általunk üzemeltetett www.iriszoffice.hu honlap – továbbiakban honlap – valamint az elektronikus @iriszoffice.hu postafiókok tartalmára vonatkozó adatvédelmi információkat tartalmazza.

A www.iriszoffice.hu honlap

Bevezetés

A www.iriszoffice.hu honlapot az Írisz Office Zrt. üzemelteti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az Írisz Office Zrt. adatkezelőnek minősül, a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a honlap látogatóinak személyiségi jogait megvédje.

A honlap használatával és az azonosítható személyes adatainak megadásával ön beleegyezését adja, hogy ezeket az adatokat a jelen adatbiztonsági nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően felhasználjuk.

Adatgyűjtés

A honlapon kizárólag olyan azonosítható személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók saját maguk és önként adtak meg.

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat – úgymint név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím és telefonszám, privát emailcím, az alábbi esetekben:

  • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
  • szakmai életrajz vagy munkatapasztalattal kapcsolatos információk küldése;
  • további információk kérése;
  • kiadványok, anyagok megrendelése;
  • külső, harmadik felek által üzemeltetett oldalakon történő megosztás, hivatkozás

Személyes demográfiai adatokat – például nem, életkor, lakcím és foglalkozás – nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő internetes jelentkezéskor a látogató megadhat ilyen adatokat. Adatkezelési politikánk értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjtünk. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk bizalmas személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársaink férhetnek hozzá.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Adatkezelési politikánk értelmében nem osztunk meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, ha a honlap látogatója kifejezetten kéri, vagy ha az a jelen részben részletezettek szerint szükséges.

A velünk közölt személyes adatokat bizonyos esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik felekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében a látogató az adatokat közölte. Egyéb harmadik felekkel csak akkor osztunk meg információkat, ha ahhoz a honlap látogatója hozzájárulását adta, ha azt számunkra törvény írja elő, vagy ha az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy törvény által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. A honlapra történő adatfeltöltéssel a látogató kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem adatbiztonsági szabályainknak, illetve a www.iriszoffice.hu honlapon ismertetett adatbiztonsági szabályoknak megfelelően üzemeltetnek. A www.iriszoffice.hu adatbiztonsági szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott, nem a www.iriszoffice.hu honlapra irányító link segítségével látogat meg. A honlapunk látogatóinak saját felelőssége, hogy az adott weboldalon azonosítható személyes adatokat megad-e.

Biztonság

A megadott személyes adatok elvesztése, módosítása, megsemmisítése vagy az azokkal történő visszaélés megakadályozása érdekében általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be, azonban nem tudunk védelmet garantálni minden ilyen jellegű esemény elkerülésére.

Információkhoz való hozzáférés

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok folyamatos pontosságának ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben ugyanakkor megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez, illetve bizalmas üzleti információkhoz és szellemi tulajdont képező információkhoz.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül közölt információkat, azt jelezze felénk az iroda@iriszoffice.hu címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő weboldalon, és az önnek küldött kommunikációkban jelezzük.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre ön azokat megadta szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket. A honlapon felöltött szakmai életrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség, vagy a humán erőforrásért felelős munkatársaink elavultnak ítélik meg.

Cookie-k és naplófájlok

Az Írisz Office Zrt. egyes esetekben, amikor a látogatók meglátogatják a honlapját, vagy a látogató és az Írisz Office Zrt. között történő e-mail levelezés során automatikusan gyűjt bizonyos típusú információkat. Ilyen automatikus gyűjtési technika a cookie-k használata és a webszerver által végrehajtott naplózás IP címgyűjtés céljából. A fenti technikák segítségével történő adatgyűjtés lehetővé teszi számunkra, hogy teljesebb képet kapjunk a weboldalaink használatáról, és javítsuk azok működését, használhatóságát és hatékonyságát, valamint mérni tudjuk a marketing tevékenységünk hatékonyságát.

Cookie-k

Honlapunk üzemeltetésekor cookie-kat használunk, amelyek a látogatók merevlemez meghajtóján tárolódnak el. Ezek a cookie-k segítségünkre vannak abban, hogy személyre szabottabb webes élményt tudjunk nyújtani, például ne kelljen a regisztrációs adatait minden alkalommal kitölteni. Ha mindezek ellenére ön úgy érzi, hogy ezzel nem ért egyet, az ön által használt böngésző program lehetőséget ad a cookie-k használatának letiltására. Ilyen esetben azonban ön nem tud élni az ismételt regisztráció elkerülésének lehetőségével, és esetleg a honlap más funkcióit is csak korlátozottan tudja használni. A honlapunkról való kilépés után ön igény esetén törölni tudja a cookie-kat a gépéről.

Naplófájlok

Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően menedzselni tudjuk, előfordulhat, hogy bizonyos információkat – az anonimitás megőrzése mellett – a rendszereinken naplózunk, és a látogatókról kategorizált nyilvántartást készítünk bizonyos információk mentén, mint például a domain, a honlap meglátogatásához alkalmazott böngésző program fajtája. Az ilyen statisztikai adatokat összesített formában közöljük a webmestereinkkel. A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hogy hatékony információforrás legyen.

Szerzői jogok, a honlap adattartalma

A honlapon található anyagok (cikkek, képek)  szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezzük azzal a feltétellel, hogy ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A honlapon található anyagokat ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos – kivéve azon eseteket, amikor a honlapon az adott tartalom megosztására egyértelműen engedélyezzük (ezt a tartalomhoz beágyazott emailt és a tartalmat generáló linkkel, illetve egyes közösségi hálózaton történő megosztásra alkalmas linkekkel tesszük.)

Emailben történő kommunikáció

Az Írisz Office Zrt. elektronikus postafiókjain keresztül folytatott levelezés, így az Írisz Office Zrt. által küldött email üzenetek tartalma és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot képez, továbbá bizalmas jellegű, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett(ek), illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha az a személy, aki az üzenetet megkapta nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét, és törölje az üzenetet, valamint összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ez esetben tilos az üzenetet (vagy akár annak csatol anyagát) lemásolnia, elmentenie, annak tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

A felénk emailben közölt adatokat és információkat bizalmasan kezeljük, ugyanakkor a velünk közölt adatokat bizonyos esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik felekkel.

Egyéb harmadik felekkel csak akkor osztunk meg adatokat, ha ahhoz az üzenet küldője hozzájárulását adta, vagy ha azt számunkra törvény írja elő jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy törvény által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A részünkre megküldött email üzenettel a küldő fél kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya

Az Írisz Office Zr. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatbiztonsági nyilatkozatot és tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.

Adatbázis NAIH nyilvántartási száma: HYRT-29475894-284.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége adatainak kezeléséről, adatbiztonsággal kapcsolatos további kérdéseivel forduljon hozzánk az iroda@iriszoffice.hu e-mail címen.

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító