Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Iparűzési adó mentesen

Székelyszolgáltatás – Iparűzési adó mentesen, avagy tervezéssel az iparűzési adó csökkentéséért

Székhelyszolgáltatásunkat szinte minden vállalkozásnak ajánljuk, hiszen tévedés, hogy csak a székhellyel nem rendelkező mikrovállalkozások, illetve a nagyvállalatok számára jár előnyökkel.

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a székhelyszolgáltatás általunk nyújtott (tervezett, kontrollált)  módja teljesen legális, biztonságos – ellentétben a jogi és számviteli koncepció nélküli, általában a vonatkozó szabályokat figyelembe sem vevő  látszatmegoldásokkal
Mi az Írisz Office-nál csak annak és csak úgy nyújtjuk a szolgáltatást, hogy az minden szempontból megfeleljen az előírásoknak, ellenőrzéseknek.

Az adómegtakarítás minden vállalkozásnál konkrétan előre kalkulálható, de néhány alapvető információt érdemes tudni az iparűzési adó (HIPA, máskor IPA) kapcsán:

Először is ki kell hangsúlyozni, hogy bár a Htv. szerint névlegesen maximum „csak” 2 % az iparűzési adó, a tényleges mértéke – a számítás módja miatt – sok esetben a fizetendő társasági adó többszöröse, KKV szektorban akár a három-négyszerese, azaz kvázi 30-40 %-os (!) társasági adóval megegyező szintet is elérhet.

Ezért lehet hamar kifizetődő, ha egy társaság székhelyét olyan településre helyezi, ahol az iparűzési adó mértéke 0 %. Ebben nyújtunk segítséget – hiszen nálunk elérhető e szolgáltatás.

Amit a székhely, a telephely és a fióktelep fogalmáról tudni kell:

A székhely fogalma:

Az új polgári törvénykönyv definíciója szerint „a jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét” (2013. évi V. törvény 3:7. §).

A cégtörvény alapján „a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.
A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is” (2006. évi V. törvény 7. § (1) bekezdés).

A Ptk. 3:96.§-a szerint „ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell jelölni.”

A telephely, a fióktelep fogalma:

A cégtörvény szerinti meghatározás alapján „a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni” (2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdés).

Telephelynek minősül a Cégtörvény értelmében lényegében minden olyan hely, ahol egy társaság a székhelyén kívül tartósan üzletszerű tevékenységet folytat, azaz nyereségszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytat rendszeresen, ellenérték fejében.

Kik számára és hogyan valósítható meg az iparűzési adó nullára csökkentése székhelyszolgáltatásunk révén?

A célközönség gyakorlatilag mindenki, aki évente legalább 100 000 Ft iparűzési adót fizet

Az első körös modell:

 • A vállalkozások székhelye, telephelye a HIPA mentes településen lévő ingatlanba kerül bejegyzésre
 • Haszonélvezők azok a vállalkozók, akiknek a tevékenysége nincs helyhez kötve, illetve nem rendelkeznek számottevő fix munkavégzési helyhez kötött munkavállalóval, vagy helyhez kötött tárgyi eszközökkel. Ilyenek tipikusan az ügynökök, tanácsadók, szellemi szabadfoglalkozású személyek, ahol a mobiltelefon, az autó és a laptop a fő tárgyi eszköz, és a központi ügyintézés helye lehet egy székhelyszolgáltatónál is, olyan településen, ahol nincs iparűzési adó.
 • Haszonélvezők lehetnek továbbá a közvetítő cégek, ahova a nagykereskedéseket is sorolhatjuk.
 • Azok a vállalkozások, akik otthonról távmunkában foglalkoztatják alkalmazottaikat, mint bizonyos informatikai szolgáltatások.
 • A székhelyszolgáltatók közkedvelt célpontjai csomagküldő gazdasági társaságok, illetve egyéb olyan tevékenységi körökkel rendelkező társaságok, ahol számottevő ügyfél-reklamációnak van kitéve a gazdálkodó, melyet nem közvetlenül székhelyén kíván intézni.
 • Jellemzően a külföldi vállalkozók vagy társaságok által létrehozott magyar vállalkozások számára is ilyen módon igényelnek székhelyet.

A második körös modell:

a vállalkozások az előnyök jelentős részét oly módon tudják érvényesíteni, hogy közbeiktatnak egy közvetítő/köztes céget, aki az iparűzési adó mentes településen rendelkezik székhellyel.

 • A tervezési modell másodlagos haszonélvezői azok a cégek, akiknél nagy a helyhez kötött munkavállalói létszám, vagy a jelentős tárgyi eszközállomány miatt nem tudnának a tevékenységükkel vidékre települni. Ők az előnyök jelentős részét oly módon tudják érvényesíteni, hogy közbeiktatnak egy beszerzési társaságot a beszállítóik és maguk közé, vagy pedig egy értékesítőt maguk és a vevőik közé, azaz egy közvetítő kereskedőt.

Természetesen adótervezési szolgáltatásunk révén a modellek előnyeit előre számszerűsítjük, a folyamatot és magát a székhely fenntartását végig menedzseljük számviteli oldalról is. Minden jogi és egyéb szükséges dokumentációt elkészítünk, cégeljárás során szakértő ügyvédet biztosítva.

Előnyök – az adómentességen túl:

 • Elkerülhető a lakhelyét érintő NAV ellenőrzés:
  az ügyvezető vagy tulajdonos magáningatlana, lakhelye nincs kitéve adóhatósági ellenőrzésnek, illetve a féltett dokumentumok őrzésének helye sem, mert azok nem a cég székhelyén találhatóak. (Ugyanakkor ezeket a dokumentumokat nem is érdemes az ügyvezetés vagy tulajdonosok magáningatlanában tárolni, vagy olyan helyen (pl. PC), ahol az adóhatóság egy helyszíni ellenőrzés keretében vagy számítógép-lefoglalás alkalmával hozzáférhet.)
 • A NAV vizsgálatok során iratmintákkal és a könyvelés mellett a folyamatok teljes jogi menedzselésével biztosítjuk a dokumentációs és működési szempontú megfeleltetésnek (munkaszerződések menedzselése, társasági szerződés és működés összehangolása, és természetesen ügyfeleink részére teljes körű képviselet az ellenőrzés során).
  Fontos megemlíteni, hogy a székhelyszolgáltatás tervezett módja teljes mértékben legális, ellenben az adóelkerülésre irányuló látszatmegoldásokkal.
 • Magasabb támogatási intenzitást érhet el pályázatokon, mint Budapesten, vagy nagyvárosban:
  az általunk biztosított ingatlanok konvergencia régióba tartozó, azon belül hátrányos helyzetű kistérségbe sorolt településen találhatóak. Ezt azt jelenti, hogy kinyílnak a lehetőségek az olyan pályázatokon indulás előtt, melyek Közép-magyarországi régióban nem érhetőek el, vagy épp egy budapestinél magasabb támogatási intenzitást biztosítanak.
 • Egyes helyzetekben fontos lehet az is, hogy a vállalkozás nem egy 10. emeleti panellakásba van bejelentve, hanem egy magasabb presztízsű ingatlanba

A leírt feltételek szerinti szolgáltatás most elérhető az Írisz Office Zrt-n keresztül.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését és többet szeretne megtudni, keressen minket a cegvezetes@iriszoffice.hu e-mail címen!

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító