Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Vezetői tanácsadás, konzultáció

A vezetői tanácsadás szolgáltatásunk a gyakorlatban olyan közös tervezés és konzultáció, amely mindig két részből áll:

1) Pénzügyi tervezés

Azokra a pénzügyi tervezési kérdésekre, feladatokra, problémákra koncentrálunk, melyekkel a cégvezetés, a tulajdonosok együtt élnek, de nem feltétlenül tudatosodnak feladatként, problémaként.

Tevékenységünk a pénzügyi tervezés, elemzés, kiértékelés, végül konkrét, személyre szabott megoldási javaslat kimunkálása és az alapján a megoldás az alábbi témakörökben:

 • Vagyoni helyzet
 • Pénzügyi helyzet
 • Jövedelmezőségi helyzet
 • Kockázatcsökkentés
 • Egyéb cégspecifikus célok

2) Cégátvilágítás során felismert lehetőségek feltárása és kihasználása nem pénzügyi tervezéssel

Azokra az eddig fel nem ismert lehetőségek megoldására fókuszálunk, melyeket nem pénzügyi tervezés keretében tudunk biztosítani, ezeket tárjuk fel a partner felé és nyújtunk támogatást az eredmény elérése érdekében.

Jellemzője, hogy itt elsősorban nem problémamegoldás, hanem probléma feltárás történik, az alábbi tevékenységekkel:

 • javadalmazási mód tervezése, motiváció, teljesítményértékelés, visszacsatolás
 • munkakörnyezet kialakítása
 • munkapszichológia
 • térrendezés
 • etikett (belső és külső vállalati kultúra)
 • illetve egyéb, a vállalkozás részéről lényeges, de nem pénzügyi feladatok

A vezetői tanácsadás folyamata:

felmérés

Első körben a cégvezetés számára elsődleges feladatok, problémák kerülnek előtérbe, illetve megoldásra: mind adózás, mind finanszírozás, mind működés és hatékonyság oldaláról, majd a priorizált feladatok elvégzését követően térünk rá az általános cégmenedzsment elemzésére.

tervezés

A második körben kerülhet sor a folyamatok egyedi átvilágítására, alternatívák kiértékelésére, elméletek és koncepciók kidolgozására, megvalósítási tanulmányok elkészítésére és a jelen adottságai, lehetőségei alapján a jövőbeni lehetőségek, irányvonalak meghatározására.

kontroll

A fenti folyamatot, felülvizsgálatot időszakosan akkor is el kell végezni, ha látszólag problémamentes a szervezet működése, a hatékonysági kontroll ugyanis vezetői kötelezettség – ennek megfelelően a konzultáció (mely partnereinknek díjmentes) negyedéves gyakorisággal megtörténik.

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító