Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Munkaügyek

Komplex munkaügyek: Bérszámfejtés, munkajogi és TB  tanácsadás

A munkaügyi folyamatokat komplexen kezeljük, hiszen

 • a törvény által előírt adminisztratív tevékenységek (számfejtés, bevallások, bejelentések, adatszolgáltatási kötelezettségek)
 • és a munkaügyi tanácsadás (foglalkoztatási mód és foglalkoztatási struktúra, az ideális javadalmazási módszerek valamint a cafeteria szabályzat kialakítása)

az adótervezés részei.

A megfelelő bérstruktúra és társaság optimális adózási formájának összetett tervezése eredményhez vezet: javuló eredményesség, motiváltabb munkavállaló, versenyképes szervezet.

A vállalkozásoknak egy megbízható és proaktív partnerre van szüksége, ezért a munkaügyi szolgáltatásaink hatékonyak, rugalmasak, célorientáltak: folyamatosan reagálunk a jogszabályi változásokra, legyenek azok változtatásra kötelezőek, vagy éppen új lehetőségek.

Munkaügyi szolgáltatásaink keretében

 • bérszámfejtéssel egyrészt levesszük válláról a bérszámfejtés adminisztratív terheit, így a szakmai feladatoknak teret adunk;
 • másrészt munkaügyi és TB tanácsadás keretében előkészítjük döntéseit, segítjük tájékozódását, javaslatokat teszünk az optimális foglalkoztatási formákra – ezzel költséget csökkentünk;
 • felvázoljuk mindazokat az adótervezési lehetőségeket, ami alapján a vezetői döntés meghozható.

A fix járulék és jövedelmet terhelő adók ellenére is komoly tervezési és költségcsökkentési lehetőségek biztosítottak a vállalkozások számára. Ehhez mindössze átfogó adózási ismeretre, valamint konzekvens és következetes végrehajtásra van szükség.

Bérszámfejtés

Bérszámfejtési szolgáltatásaink keretében teljes körű bér-, táppénz-, családipótlék-számfejtési, bérfeladási, adó- és járulékelszámolási feladatokat oldunk meg.  Szolgáltatásunk magában foglalja a bérszámfejtéssel kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolását, bérkalkulációk készítését, jövedelemigazolások kiadását, munkaügyi, járulék és társadalombiztosítási ügyintézését, munkaügyi ellenőrzéseken való részvételt és képviseletet.

Gondoskodunk róla, hogy cége folyamatosan megfeleljen a munkaügyi szabályozásoknak és elvárásoknak, csökkentjük az ön jogi kockázatát akár új munkaerőt vesz fel, akár épp átszervez vagy elbocsájt. Mindemellett természetesen a szükséges törvényi bejelentéseket, bevallásokat is elkészítjük.

Szolgáltatásunk szoftverhátterét a piac meghatározó vállalatirányítási rendszerét fejlesztő céggel közösen, saját, másfél évtizedes tapasztalatunkat figyelembe véve alakítottuk ki, ez biztosítja a bérszámfejtés gyors, elektronikus adminisztrációját és az adatok teljes körű elektronikus tárolását. Ezek lehetővé teszik, hogy ügyfeleinket gyors és pontos információkkal lássuk el, továbbá hogy elkészíthessük az ügyfél által kívánt egyedi kimutatásokat is.

Bérszámfejtési szolgáltatásaink keretében az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • Munkabér, és egyéb bér jellegű juttatások számfejtése, bérkifizetési bizonylatok elkészítése
 • Szabadság és egyéb távollétek nyilvántartásának feldolgozása
 • Havi bevallások, jelentések készítése, benyújtása
 • Havi bérfeladás-adatátadás készítése a megbízó könyvelési rendszere számára
 • Csoportos bérutalás készítése a bank részére
 • Belépő-kilépő dolgozók adatszolgáltatása az illetékes hatóságok felé
 • A munkavállaló kiléptetése esetén a munkaviszony igazolására szolgáló dokumentumok elkészítése
 • Éves adatszolgáltatások az adó- és tb-hatóságok részére
 • Éves igazolások kiadása a munkavállalók részére
 • Éves személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
 • Statisztikai jelentések elkészítése, beküldése
 • Havi kimutatások, riportok készítése (költséghelyenként is)
 • Jövedelemigazolások elkészítése, nyomtatványok kitöltése
 • Képviselet az OEP, NAV és egyéb szervek előtt egy esetleges ellenőrzés alkalmával
  TB kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetén teljes körű TB ügyintézés, tb-ellátások jogosultságának megállapítása és elszámolása, adatszolgáltatás elkészítése és benyújtása az illetékes hatóság felé
 • TB kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató esetén a különböző társadalombiztosítási pénzbeli ellátások folyósításához szükséges adatszolgáltatások, igazolások készítése és küldése az illetékes szervek felé

Szükség esetén támogatást nyújtunk akár a munkaidő-nyilvántartás tervezésében, akár a munkaidő beosztás vagy a kapcsolódó jelentések elkészítésében. Mindezek mellett alkalmazottak, munkatársak számára információt biztosítunk, megválaszoljuk a mindennapokban felmerülő kérdéseket.

Munkaügyi és TB tanácsadás

Amennyiben a munkaügyi területen szakértői munkát igényel, vagy cége mérete nem indokolja saját bérszámfejtéssel, illetve társadalombiztosítási ismeretekkel rendelkező munkatárs alkalmazását, tanácsadási szolgáltatásként javaslatokat teszünk és segítünk azok végrehajtásában:

 • együttműködünk a vállalat bérstruktúra- és juttatási rendszerének (cafeteria) kidolgozásában és bevezetésében, a munkavállalói juttatások rendszerének kialakításában;
 • elkészítjük a jogszabályok által kötelező elemeket tartalmazó munkaszerződés-mintákat, illetve szerződésmódosításokat, igény esetén felülvizsgáljuk azokat a szerződés megkötése, vagy módosítása előtt;
 • munkaügyi, társadalombiztosítási és járulékfizetési kötelezettségekkel továbbá egyéb adókkal kapcsolatos átvilágítást végzünk, melyek lehetnek a jogszabályi megfelelőségre irányulóak, de vezetői információ és döntés-előkészítés keretében végzettek is;
 • megtervezzük az optimális, legköltséghatékonyabb foglalkoztatási és társaság működésével összefüggő adózási formák kombinálását;
  támogatást nyújtunk a társadalombiztosítási jogszabályok megfelelő alkalmazásában, illetve a jogszabályok által előírt adminisztrációs feladatok elvégzésében;
 • igény esetén az önadózónak minősülő vagy személyijövedelemadó-bevallását döntésének megfelelően önadózóként teljesíteni kívánó munkavállalóik részére összeállított, a NAV-hoz benyújtandó személyijövedelemadó-bevallásokat elkészítjük, beleértve a fizetendő személyi jövedelemadó összegének és az EHO kalkulációját is.

A munkaügyi szolgáltatások, különösen a munkajogi és TB tanácsadás szorosan összefügg az adótervezéssel. Olvassa el komplex adótervezési szolgáltatásunk ismertetőjét!

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító