Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Társadalmi felelősség

Félreértés ne essék, itt nem egy hangzatos PR eszközről van szó, hanem olyan adójogi vetületű munkákról, olyan problémák kezeléséről, melyeket ha megoldunk, vagy csak ha sikerül javítanunk rajtuk, úgy emberek tömegének tesszük könnyebbé az életét, vagy egyszerűen csak igazságosabbá tehetjük a magyar adórendszert.

Ezeket a munkákat, feladatokat eddig is végeztük, viszont csak ritkán publikáltuk az eredményeinket, a jövőben viszont rendre bemutatjuk tevékenységünknek ezt az eddig nem ismert oldalát is.

Mit tesz az Írisz Office?

Munkánk alapja a jogértelmezés, mely a magyar adózási szabályok mennyiségének és állandó változásának köszönhetően egy nagyon komoly és összetett csapatmunka.

A jogértelmezés során nem csak az adott jogszabályokat vizsgáljuk – mint ahogy ez többnyire a jogalkotás berkein belül történik –, hanem a jogszabályok illeszkedését, kapcsolódását más jogszabályokhoz, azok gyakorlati kivitelezhetőségét, jogalkalmazói értelmezhetőségét. Munkánk során rendre találunk olyan hibákat, joghézagokat, melyek pontos feltárása mindannyiunk érdeke, persze a munka volumenéből és a finanszírozás hiányából adódóan ritkán történik szakszerű hibafeltárás.

Tipikus jogalkotói hibák:

  • Olyan törvény megalkotása, mely bizonyos pontjaiban ellenkezik a jogalkotó valós szándékával
  • Nem megfelelő szóhasználatból vagy fogalmazásból adódóan a törvény nem végrehajtható, nem értelmezhető.
  • A törvény önmagában értelmes, de nem vagy nem megfelelően illeszkedik más jogszabályokhoz.
  • Gyakorlati életben nem végrehajthatóak a törvények, melyek a jogalkotók gyakorlati tapasztalatának hiányából adódnak, mivel az élet rendre produkál olyan különleges helyzeteket, melyeket egy íróasztal mögül szinte lehetetlen kitalálni.

A hiba észlelését mindig egy kutatómunka követi, mely a hiba megoldására irányul.
Abban az esetben, ha a hatályos jogszabályi környezetből a feltárt hibára nem találunk megoldást, úgy a hibára felhívjuk a jogalkalmazók figyelmét, továbbá lépéseket teszünk a jogalkotónál a hibák javítására vagy azok megfelelő (hivatalos) értelmezésére.

Ezeket a munkákat fogjuk a továbbiakban rendre megosztani az Írisz Office partnereivel.

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító