Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A reklámadó – változások és rövid összefoglaló

Joghely: 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról

2015.07.05. napjától hatályos az új reklámadó törvény, melynek lényegi elemeit foglaljuk össze:

 

Ki köteles reklámadót fizetni?

A reklám közzétevője továbbá a közzétételt megrendelő.

 

Mi az adó alapja?

Médiatartalom szolgáltatónál:

Az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel, növelve a reklámértékesítő ügynökségnek a megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a különbözetével. Saját célú reklám közzététele esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.

 

Reklámtevékenységet igénybe vevőnél:

A reklám-közzététel havi összesített ellenértékének 2 500 000 forintot meghaladó része.

 

Mi az adó mértéke?

  • Az adóalap 100 millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%
  • Az adóalap 100 millió Ft-ot meghaladó része után 5,3%

 

Milyen határidővel kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget?

A reklámadót az adóévet követő ötödik hónap utolsó napján kell bevallani és megfizetni, míg adóelőleget a július 20. és október 20. napjáig kell megfizetni. Új adózó esetében az adóelőleget a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül és december 20.-val kell teljesíteni.

 

Mikor mentesülünk az adófizetési kötelezettség alól?

Csak reklámszolgáltatást igénybevevő mentesülhet az adó megfizetése alól, ha van a birtokában olyan nyilatkozat, – magán a számlán vagy a reklámszolgáltatásról szóló szerződésben,- melyen a reklámszolgáltató nyilatkozik, hogy az adókötelezettség őt terheli, és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

Nem kell nyilatkozatot adni annak a médiatartalom szolgáltatónak, aki az alábbi listában szerepel. http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/reklamado_nyilvantartas

Ha az adóalany nem ad nyilatkozatot, és a NAV listáján sincs nyilvántartva, a költségek elszámolhatósága végett akkor is bizonyítanunk kell, hogy a nyilatkozatot a reklám közzétevőjétől megkértük.

 

Visszamenőleges hatállyal is.

Átmeneti rendelkezések alapján az adóalanyoknak választási lehetőségük van, hogy visszamenőleges hatállyal alkalmazzák-e az új adószámítási szabályt vagy időarányosan megosztják az adóalapjukat és a megfelelő részre alkalmazzák az új és a régi adó-számítási szabályokat.

 

Kapcsolt vállalkozások figyelmébe.

Az adóalap meghatározásakor a kapcsolt vállalkozásnak minősülő reklám-közzétevő adóalanyok adólapaját össze kell adni. Itt a változás abban áll, hogy az adóalapot csak akkor kell összeadni, ha a kapcsolt jogviszony 2014. augusztus 15-ét követő szétválással jött létre. Ez a rendelkezés szintén visszamenőleges hatállyal alkalmazható.

 

Pozitívum:

A társasági adó törvény 2015. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a reklám közzétételével kapcsolatos költségek évi 30 millió forintot meg nem haladó része akkor is az adóalapban elismert költségnek számítanak, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának nyilatkozatával arról, hogy ő az adókötelezettségét teljesítette. A mostani törvénymódosítás szerint ez a szabály már a 2014. évi társasági adó megállapításánál is alkalmazható és a módosítás ezen pontja már a törvény kihirdetését követő napon hatályba lép.

 

Fontos!:

Ez a tájékoztató a reklámtevékenységet igénybe vevő vállalkozások adófizetési kötelezettségének megállapítására alkalmas csak, mivel médiatartalom szolgáltató esetében a számítási mód összetettebb, így ilyen irányú kérdés esetében keresse kollégáinkat.

 

 


A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános tájékoztatásul szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási, illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Cégünk és munkatársaink arra törekszenek, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal, sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért.

Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen, sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét ismert elérhetőségeinken.

 

Email
Print