Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Bevezetés

A 2016. évben elérhető Cafeteria elemeket nem a változások tükrében, hanem a teljesség igényével mutatjuk be. A Cafeteria juttatásokat 3 fejezetben (azok adóvonzata) szerinti bontásban részletezzük:

I. Adómentes juttatások

II. Béren kívüli juttatások (34,51% adóvonzat)

III. Egyes meghatározott juttatások (49,98% adóvonzat)

 

I. Adómentes juttatások

 • Ingyenes számítógép használat, mely történhet utalvánnyal vagy számítógép átengedésével, de csak használatra (ilyenkor az áfa levonási jog a munkáltatónál utólag is változik).
 • Kockázati biztosítás. A munkaadó kötheti a munkavállalóra betegség, baleset, halál kockázatra, ahol a kedvezményezett pedig a munkavállaló, vagy az általa megjelölt személy. Összege havonta 33.300 Ft lehet.
 • Lakásszerzési támogatás. Öt éven belül maximum 5 millió Ft juttatás adható ingatlan vásárlására, ha az ingatlan megfelel a méltányolható lakásigényről szóló kormányrendeletnek.
 • Lakáshitel törlesztési támogatás. A fenti ötmilliós keret terhére, tehát öt év alatt összesen öt millió Ft összegben adhat a munkáltató a munkavállalónak támogatást hiteltörlesztéshez, amennyiben az ingatlan megfelel a méltányolható lakásigényről szóló kormányrendeletnek.
 • Munkába járás térítése. Közigazgatási határon kívülről történő munkába járás térítésköteles 86%-ban, de adómentesen adható 100%-ban is. Fontos megjegyezni, hogy ha egy munkavállalónak olyan munkaköre van, mely rendszeres tömegközlekedés használatával jár, úgy számára adómentesen adható helyi bérlet a munka elvégzéséhez.
 • Sportrendezvényre szóló belépőjegy. Felső korlát nélkül adható utalvány vagy számla ellenében.
 • Kulturális szolgáltatás. Évi 50 000Ft értékben adható. Kulturális szolgáltatásnak minősül a muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. A mozijegy sajnos nem minősül kulturális szolgáltatásnak.
 • Ingyenes védőoltás. Felső korlát nélkül.
 • Bölcsődei szolgáltatás. Felső korlát nélkül, munkáltató hozzájárulhat a munkavállalója gyermekének bölcsődei költségeihez. Adható bölcsődei szolgáltatás igénybe vételére jogosító utalvány formájában, vagy az igénybe vett bölcsődei szolgáltatásról szóló számla ellenében.

II. Béren kívüli juttatások (34,51% adóvonzat)

Éves szinten 450.000,- forint értékben adható az alábbi megkötésekkel: 200.000,- forint értékben bármi adható az alábbi felsorolás alapján, de a 200.000,- forint feletti
(és 450.000,- forintnál nem magasabb, azaz a további 250.000,- forint juttatás) rész
csak SZÉP kártyával
. A fizetendő adó mértéke 34,51%.

 • Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) évente maximum 450 000Ft értékben.
 • Iskolarendszerű képzés támogatása Az ilyen jellegű juttatás esetén kérjen személyes konzultációt a képzés adójogi minősítésé végett, de maximálisan a minimálbér 2,5 szereséig adható, azaz 277.500 Ft.
 • Utazási bérlet helyi utazási bérlet formájában, vagy az erről szóló számla ellenében.
 • Önkéntes nyugdíjpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás Havonta adható maximum 55.500,- forint – bár komoly ellentmondás, hogy évente pedig mindössze 200.000,- forint értékben.
 • Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba történő munkáltatói befizetés Tagdíj átvállalás formájában adható havi 33.300,- forintig
 • Iskolakezdési támogatás Általános-, közép-, szakiskola tanulóira tekintettel a tanuló gyermeket nevelő szülők tanévkezdési költségeihez nyújtható. A juttatást kizárólag utalvány formájában lehet adni, mely tankönyv, taneszköz, vagy ruházat megvételére jogosít, maximum évi 33.300,- forint értékben.
 • Munkahelyi étkezés havonta maximum 12.500,- forint értékben biztosítható, utalvány formájában, a munkáltató saját munkahelyi (üzemi) étkezőhelyén.
 • Erzsébet utalván Az utalvány, fogyasztásra kész élelmiszer és meleg étel vásárlására jogosít.
  Béren kívüli juttatásként havonta maximum 8.000,- forint értékben adható.
 • SZÉP kártya vendéglátásra 150.000,- forint /év összeghatárig;
 • SZÉP kártya szálláshely szolgáltatásra 225.000,- forint /év összeghatárig;
 • SZÉP kártya szabadidős tevékenységre 75.000,- forint /év összeghatárig.
 • Üdülési szolgáltatás A munkaadó saját nyaralójában évente 111.000,- forint értékig adható a munkavállaló illetve közeli hozzátartozója javára.
 • Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány. Az adomány minden esetben a munkáltató által kiválasztott célzott szolgáltatásra vonatkozik, melyet a munkavállaló kizárólag erre a meghatározott egészségügyi-, egészségvédelmi, stb. szolgáltatások finanszírozása költhet el.Éves értékhatára 111.000,- forint, de nem tartozik bele a 450.000,- forintos éves limitbe, tehát mindenek felett adható.

 

 

   III. Egyes meghatározott juttatások  (49,98% adóvonzat)

 • Ide tartozik minden, korlát felett adott béren kívüli juttatás, kivéve a fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására szóló utalvány, mert az jövedelemnek minősül.
 • A béren kívüli juttatások egyedi értékhatárát meg nem haladó, de a 200.000,- forintos limit feletti rész (SZÉP kártya esetében a 450.000,- forint feletti rész).
 • Az adóköteles biztosítási díj.
 • Csekély értékű ajándék évente maximum 3 alkalommal maximum 11.100,- forint összegben alkalmanként.
 • A munkáltató által minden munkavállaló számára azonos feltételekkel biztosított bármilyen juttatás (termék vagy szolgáltatás), vagy ha a munkáltató a saját – mindenki számára megismerhető – belső szabályzatában meghatározott feltételek mellett egyes munkavállalói csoportok számára ad ilyen juttatásokat.

Példa:

A munkavállaló kap havi 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt és a BKV bérletét fizeti a cég, melynek összege 10.500 Ft/hó.

Ez összesen 222.000 Ft/év. 200.000 Ft-ig béren kívüli juttatásnak számít, e felett, azaz 22.000 Ft már egyes meghatározott juttatásnak fog számítani.

Adó nem/ Juttatás béren kívüli juttatás egyes meghatározott juttatás
Juttatott érték 200 000 Ft 22 000 Ft
Adóalap X 1,19 238 000 Ft 26 180 Ft
SZJA 15% 35 700 Ft 3 927 Ft
EHO 14 % 33 320 Ft 0 Ft
EHO 27% 0 Ft                                        7 069 Ft
adó 34,51% 69 020,00 Ft 0 Ft
adó: 49,98% 0 Ft                                      10 996 Ft
Összesen adó 12 hónapra 80 016 Ft


JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Zrt. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Zrt. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken

Email
Print