Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

2020-tól új ellátási formát vezet be a kormány: megjelenik az Örökbefogadói díj

 

Az a magánszemély, aki egy gyermek esetén a gyermeket 2 éves kora után, míg ikerpár esetén a gyermekeket a 3. életévük betöltését követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, örökbefogadási díjra lehet jogosult.

A jogosultságnak a további feltételei:

  • a gyermek gondozásba vételét megelőző 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt
  • a gondozásba vétel időpontját megelőzően a gyermeket nem neveli legalább 1 éve folyamatosan saját háztartásában

A 365 napos biztosítottságba bele kell számítani:

  • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, CSED, GYED, örökbefogadási díj folyósításának az idejét
  • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
  • rehabilitációs ellátás folyósításának az idejét

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár.

Az örökbefogadási díj a magánszemély jövedelme alapján kerül meghatározásra, a táppénz alapjának megállapítási a szabályai szerint. Az örökbefogadói díj a naptári napi alap 70%-a, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 70%-a.

A maximális összegben meghatározott összeget minden év január 15-ig a hatóság hivatalból felülvizsgálja, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-től újra megállapítja.

Amennyiben a magánszemély több gyermek jogán jogosult az örökbefogadói díjra, úgy a havonta maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.

Nem jár örökbefogadási díj, ha

  • az igénybe vevő magánszemély egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (ide nem értve a táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED, GYET, nem ugyanazon gyermekre tekintettel igénybe vett GYOD, álláskeresési járadék és segély, vállalkozói és munkanélküli járadék, valamint az álláskeresést ösztönző juttatás összegét)
  • a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették vagy 30 napot meghaladó bentlakásos intézményben helyezték el
  • a gyermeket napközbeli ellátást biztosító intézményben helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményi elhelyezést
  • a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt
  • a gyermek az örökbefogadói díjra való jogosultság ideje alatt meghal, az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, vagy ha addig a halál időpontjától számítva kevesebb, mint 15 nap van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól.

Az örökbefogadási díjra vonatkozó igény visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától állapítja meg a hatóság.

Az ellátásra vonatkozó igényt a foglalkoztatónál kell jelezni, egy erre meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, és az igénylést a foglalkoztató terjeszti elő a hatóság felé.

 

A cikket a HyperCortex Zrt, az Írisz Office csoport TB szakértő tagja írta.hypercortex_logo2019

Email
Print