Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki számít eltartottnak a családi adókedvezmény szempontjából?

A személyi jövedelemadó törvény alapján eltartottnak számít:

Családi pótlék megállapításakor figyelembe kell venni azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket,

  • aki az igénylő háztartásában él, és akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
  • aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik
  • aki az igénylő háztartásában él, és aki a családi pótlékra saját jogán jogosult
  • aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.

Azért fontos a megkülönböztetés, mert a családi adókedvezményt csak a kedvezményezett eltartottak után lehet igénybe venni, viszont az egy főre jutó kedvezmény megállapításához az eltartottak számát veszik alapul.
(2016-ban egy eltartott esetén 66.670 Ft, 2 eltartott esetén 83.330 Ft, három vagy annál több eltartott esetén 220.000 Ft kedvezmény vehető igénybe személyenként.)

Példa 1: a háztartásban 2 eltartott van, közülük 1 minősül kedvezményezett eltartottnak, így 83.330 Ft adóalap kedvezményt vehetnek igénybe

Példa 2: a háztartásban 3 eltartott van, közülük 2 minősül kedvezményezett eltartottnak, így 2 * 220.000 Ft, azaz 440.000 Ft adóalap kedvezményt vehetnek igénybe

Email
Print