Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

50%-os bértámogatás vehető igénybe 2020. novemberében meghatározott tevékenységek esetén. Kik jogosultak a kedvezményre?

A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében meghozott rendeletek sok vállalkozás működését negatívan befolyásolják. Az intézkedések következményeinek enyhítése érdekében a meghatározott tevékenységet végző vállalkozások bértámogatást vehetnek igénybe.

November hónapra bértámogatást kaphatnak azok a munkáltatók, akik a rendeletben meghatározott kedvezményezett tevékenységek valamelyikét főfoglalkozásban végzik.

Akkor válik egy üzletág főtevékenységűvé, ha a vállalkozás a 2020.11.11-ét megelőző 6 hónapban elért legtöbb bevétele, de legalább a teljes bevételének a 30%-a az alább felsoroltak valamelyikéből származott:

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914)
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
 • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
 • Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
 • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
 • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
 • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
 • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
 • Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
 • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 • Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
 • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A támogatás a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után vehető igénybe, amelynek mértéke az alkalmazott november havi bruttó bérének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át (241.500 Ft-ot).

A támogatás igénybevételének a feltételei:

 • a jogviszony 2020.11.30-án is fennálljon
 • a november havi bér december 10-ig ténylegesen kifizetésre kerüljön a munkavállaló részére
 • a munkaviszonyt 2020.12.31-ig közös megegyezéssel nem lehet megszüntetni

A juttatást a vállalkozás székhelye szerinti kormányhivatalnál lehet igényelni. A kérelmet 2020.11.11-től 2020.12.11-ig lehet előterjeszteni. Az igény benyújtását követően a kormányhivatalnak 8 munkanap áll rendelkezésre a döntés meghozatalára. A folyósítás a munkavállaló részére ténylegesen kifizetett munkabér és a munkavállalót terhelő levont adó és járulék alapján utólag kerül folyósításra.

A jelenlegi rendelet alapján a támogatás csak a 2020. novemberi munkabérre vonatkozik.

Figyelem! A bértámogatással kapcsolatos minden iratot a döntést követő 10 évig meg kell őrizni!

Email
Print