Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Amennyiben a kisadózó egy másik katás vállalkozástól vagy magánszemélytől kap 3 millió Forintot meghaladó bevételt, akkor is keletkezik 40%-os adóteher?

Ahogy arról korábban már írtunk, 2021-től változás, hogy ha a kisadózó vállalkozás ugyanazon belföldi kifizetőtől a tárgyévben összességében több mint 3 millió Forint összegű bevételt kap, akkor 40%-os adóteher keletkezik a 3 millió Forintot meghaladó rész után, amely főszabály szerint a kifizetőt terheli.

Felmerülhet a kérdés, hogy 40%-os adóteher keletkezik-e a katás vállalkozástól és a magánszemélytől származó 3 millió Forint feletti bevétel után is.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint kifizetőnek minősül – többek között – az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, aki adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja útján teljesíti.

Ez alapján a bevételt juttató kisadózó vállalkozás is kifizetőnek minősül, így ebben az esetben is felmerül a 40 százalékos adó megfizetési kötelezettség a kifizető részéről, amennyiben 3 millió Forintot meghaladó bevételt juttat a kisadózó részére. (Tehát ebben az esetben az a kisadózó köteles 40%-os különadót fizetni, aki kifizeti a 3 millió Forint feletti összeget.)

A magánszemély azonban nem minősül kifizetőnek, így amennyiben magánszemély juttat bevételt a kisadózó vállalkozás részére, akkor (értékhatártól függetlenül) nem merül fel adófizetési kötelezettség a magánszemély részéről. (Tehát ha például egy magánszemély egy kisadózót bíz meg a lakása felújításával és a felújítás összege meghaladja a nettó 3 millió Forintot, a magánszemélynek akkor sem keletkezik plusz adófizetési kötelezettsége.)

Fontos azonban, hogy a magánszemély által juttatott bevételt a kisadózó vállalkozónak a bevételei között nyilván kell tartania és figyelembe kell vennie az éves 12 millió Forintos bevételi értékhatár megállapítása során.

A KATA aktuális szabályairól (beleértve a 2021-es változásokat is) bővebben itt olvashat.

Email
Print