Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Amit a napidíjról tudni kell!

 

A munka törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, ami a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban felmerült.

 

Ilyennek minősül a kiküldésben résztvevő alkalmazottat megillető napidíj összege is. Napidíjat a munkáltató minden kiküldetés során köteles fizetni, amennyiben a felmerült költségeket más módon nem téríti meg.

Fő ismérve, hogy bizonylat nélkül is elszámolható, tehát nincs szükség számlákkal alátámasztott költségekre.

Összegének meghatározásakor megkülönböztetjük a belföldi-, a külföldi kiküldetésben, és az áruszállításban résztvevő sofőröknek járó díjakat.

Belföldi kiküldetés esetén a napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

  • Átalány esetén a magánszemélyt naponta minimum 500 Ft illeti meg. Főszabályként munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles.
  • Erre a költségtérítésre a munkavállaló akkor jogosult, ha a kiküldetés időtartama a 6 órát eléri, munkáltató a kiküldetés helyszínén nem biztosít számára étkezést.
  • A 6 órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi áru-és személyszállításkor a sofőrök és az árukísérők részére adható átalány maximális összege 3.000 Ft, feltéve, hogy a munkáltató a kiküldetéssel kapcsolatban a munkavállaló részére más juttatást nem ad. Ezt a költségtérítést a személyi jövedelemadó törvény mentesíti az adó alól mind a munkavállaló, mind a munkáltató részéről.

Külföldi kiküldetés esetén a magánszemélyt a kint tartózkodás időtartamára napidíj, szállás-, utazás- és egyéb szükséges és indokolt költségtérítés illeti meg.

  • Abban az esetben, ha a sofőrnek / árukísérőnek külföldi útja van, úgy részükre naponta adómentesen 60 eurónak megfelelő forintösszeget adhat a munkáltató napidíj jogcímén. Ez a térítési mód a fent említett összeghatárig tehát mentesül az adófizetés alól mind a két fél számára.
  • Egyéb munkakörben dolgozó alkalmazottat a munkáltató szabályzatában meghatározott napidíj illeti meg. A juttatott díj 30%-a adómentes, de maximum 15 eurónak megfelelő forintösszeg. A mentességre vonatkozó összeghatárt a kiküldetést megelőző hónap 15-i árfolyammal határozzuk meg. A kifizetett juttatás 70%-a munkabérként adózik, így fizetési kötelezettség merül fel a felek részéről.

A vállalkozások a napidíjat elsősorban az étkezés fedezetére nyújtják, ugyanis az erről szóló számlák egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, ami a magánszemélynek ugyan adómentes, de a munkaadónak 40,71%-os többletterhet jelentene.

Kiküldetési költségtérítés csak munkavállalót illeti meg, megbízási jogviszony vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély esetén nem ismer el a törvény ilyesfajta térítési módot.

Email
Print