Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az előtársasági időszak alatt végezhet tevékenységet a vállalkozás?

Előtársasági időszaknak nevezzük a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaságnál az alapításától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) a cégbejegyzés napjáig vagy a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának napjáig terjedő időszakot.

Az előtársasági időszaknak két szakasza van, amelyekre eltérő szabályok vonatkoznak:

A cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtását megelőzően az előtársaság gazdasági tevékenységet nem folytathat.

A kérelem benyújtását követően viszont már végezhető gazdasági tevékenység addig is, amíg a cégbíróság nem jegyzi be a vállalkozást. Ebben az esetben azonban fel kell tüntetni a számlákon a vállalkozás neve mellett a „b.a.” (bejegyzés alatt) megjegyzést.

Email
Print