Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Cinikus kikacsináts a nagy összegű adótartozással bíróknak

A NAV az adózó kérésére 8 napon belül törli az adózót a nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisából, ha az adózó a tartozását maradéktalanul megfizette.

“A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló adózó közzétételére akkor kerülhet sor, ha nem fizeti meg az előző negyedév során véglegessé vált határozatban a terhére megállapított – természetes személyek esetében tízmillió forintot, más adózók esetében százmillió forintot meghaladó összegű – adóhiányt a határozatban megállapított fizetési határidőig, azaz az esedékességig, vagyis a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül. Nem tekinthető véglegesnek az adóhatóság határozata, ha a bírósági kereset megindítására nyitva álló határidő még nem telt el vagy az adózó által indított közigazgatási per jogerősen nem zárult le.” NAV

Az adatbázist ITT lehet megtekinteni.

Email
Print