Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Egyéni vállalkozót terheli a kapcsolt vállalkozási viszony bejelentésére vonatkozó kötelezettség?

Igen.

Az adózó köteles a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik cég/személy nevét, székhelyét és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül bejelenteni.

Figyelem!

Nem csak akkor jön létre szerződés, ha azt írásba foglaljuk, tehát a kapcsoltság szóbeli megállapodás vagy ráutaló magatartás esetén is létrejön. Ebben az esetben a számla keltét vagy a teljesítés elismerését (amelyik korábban létrejön) követő 15 napon belül keletkezik bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé.

Az egyéni vállalkozó az e-papír szolgáltatás igénybevételével tehet eleget ennek a kötelezettségének.

Email
Print