Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Emelkednek a nyugellátások 2023 januárjától

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet tájékoztat arról, hogy miként változik a nyugellátások folyósítása a következő évtől. Az öregségi nyugdíj összege mellet a Kormány a rendeletben szereplő más ellátások összegét is megemelte.

2023. január elsejétől 15 százalékkal kell emelni a megelőzően megállapított:

 • öregségi, özvegyi és szülői nyugdíjat
 • árvaellátást
 • baleseti hozzátartozói nyugellátást
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot
 • korhatár előtti ellátást
 • szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, táncművészeti életjáradékot
 • rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot
 • bányászok egészségkárosodási járadékát
 • fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát
 • polgármesterek közszolgálati járadékát
 • házastársi pótlékot, házastárs után járó jövedelempótlékot
 • nemzeti helytállási pótlékot
 • nemzeti gondozási díjat
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági, támogatást, árvák kiegészítő támogatását, kiegészítő hozzátartozói támogatást és a hadigondozásról szóló törvény alapján megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat

A januárra járó ellátásokat már emelt összegben kell folyósítani.

Ha egy személy egyidejűleg több ellátásban is részesül, azokat külön-külön kell emelni.

Az özvegyi nyugdíj és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

A rokkantsági járadék 2023.01.01-től 46.805 Ft-ról 53.830 Ft-ra emelkedik.

Az életjáradék kiszámításául szolgáló alapösszeg 142.775 Ft-ra emelkedik.

Január elsejétől a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 134.750 Ft összegig folyósítható együtt.

A 2022 december 31-ét követően megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás alapösszege 129.860 Ft.

Email
Print