Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Érvényesíthető-e adólevonási jog az adószám ismételt megnyitása esetén?

Igen.

Ha az adóhatóság az adóalany adószámát törli, akkor az adólevonási jog főszabály szerint elenyészik. Ha azonban az adózó kérelmére a NAV ismételten megállapítja az adószámot, akkor az adóalany levonási joga nem enyészik el az adószám törlését megelőzően keletkezett előzetesen felszámított adó tekintetében. Az adóalany levonási jogát az elévülési időn belül önellenőrzéssel gyakorolhatja.

Átmeneti szabály alapján a rendelkezés akkor is alkalmazható, ha az adószám törlésére, majd ismételt megállapítására ezen törvénymódosítás hatálybalépését megelőzően, de az adó megállapításához való jog elévülési idején belül került sor.

 

Nézzük meg egy példán keresztül, hogy miért van szükség önellőrzésre:

Egy havi áfabevalló vállalkozásnak van januárban 800 000 Ft továbbvihető áfája. Februárban a NAV törli a vállalkozás adószámát. A vállalkozás februárban még végez értékesítést, melynek áfatartalma 500 000 Ft, így a februárra szóló áfa bevallásában szerepelteti a fizetendő adót, de levonható áfát nem szerepeltethet (így az előző időszakról áthozható áfát sem), tehát 500 000 Ft áfa fizetési kötelezettsége keletkezik. A

februári áfa bevallás beküldése után a NAV az adózó kérésére visszaállítja az adószámot. Ekkor a vállalkozás benyújthat egy önellenőrzést februárra, amelyben szerepeltetheti az előző időszakról áthozható áfát. Így februárra vonatkozóan áfa fizetési kötelezettsége nem lesz és a következő időszakra továbbvihető áfája lesz 300 000 Ft. (Tehát az önellenőrzés útján tudja figyelembe venni az adószám törlése miatt elenyészett 800 000 Ft továbbvihető (levonható) áfát a vállalkozás.)

Email
Print