Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ha magánszemélytől származik a magánszemély bevétele, úgy az adó megállapítást, levonást és megfizetést miként kell teljesítenie?

Ha az önálló tevékenységet folytató magánszemély bevétele egy másik magánszemélytől származik, akkor saját magának kell az adóelőleget megállapítani és megfizetni.

Az adóelőleget negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetni. Az adóelőleg megállapítása során, ha a magánszemély arra jogosult, úgy figyelembe lehet venni a családi adókedvezményt, első házasok kedvezményét, valamint személyi kedvezményt is.

Azonban nem kell adóelőleget fizetni mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladja meg a 10 ezer forintot.

Például:

Az I. negyedév adóelőlege 8.000 Ft, így a magánszemély adóelőleg fizetésre nem kötelezett; a II. negyedév adóelőlege 6.000 Ft, az I. és II. negyedévi adóelőleget összesíteni kell, így a II. negyedévben a magánszemély összesen 14.000 Ft-os adóelőleg megfizetésére kötelezett.

Ha az adóelőlegek összege év közben összesítve sem érik el a 10 ezer forintot, úgy az adó megfizetését az éves bevallással egyidejűleg kell teljesíteni.

Abban az esetben, ha a magánszemély a jövedelmét olyan országban szerezte, amellyel Magyarországnak nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, úgy év közben adóelőleget szintén nem kell fizetni, hanem az adóval az év végi bevallásban kell elszámolni és egyidejűleg megfizetni azt.

A megfizetett előlegek éves elszámolása a tárgyévet követő május 20-ig esedékes SZJA bevallásban történik.

Ha a magánszemély év közben megfelelő összegű előleget fizetett meg, úgy év végén már nem keletkezik fizetési kötelezettsége. Természetesen a negatív adókülönbözetet befizetéssel kell teljesíteni, míg a többletként megfizetett adó visszaigényelhető.

Email
Print