Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan alakul a táppénz, ha megszűnik a munkaviszony?

 

A munkavállalót saját betegsége esetén naptári évenként 15 nap betegszabadság illeti meg, illetve év közben létrejövő munkaviszony esetén ennek időarányos része jár.

 

A betegszabadság lejártát követően vagy üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, veszélyeztet várandóság valamint gyermeke betegsége miatti keresőképtelenség idejére táppénzre jogosult, amennyiben a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:
a) a munkavállaló biztosítási jogviszonyban áll,
b) jogviszonyában kötelezett a 3 % -os pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére,
c) és az orvos által megállapítottan és igazoltan keresőképtelen.

2011.07.01-től passzív jogon nem jár táppénz, így alapesetben a munkaviszony megszűnésekor megszakad a biztosítási jogviszony, hiszen a táppénz jogosultság a) pontja nem teljesül, ezáltal a magánszemély további ellátásra nem jogosult.

A keresőképtelenség alatti munkaviszony megszűnésnek szigorú feltételei vannak.

  • Határozatlan idejű szerződés esetén a munkáltatói felmondás közölhető ugyan az ellátás ideje alatt, azonban a felmondási idő legkorábban a keresőképtelenség lejártát követően kezdődik (saját betegség esetén a táppénz a betegszabadság lejártát követően a keresőképtelenség fennállásáig, de maximum 1 évig folyósítható).
  • Fő szabályként azonnali hatályú felmondással táppénz alatt a határozatlan idejű munkaszerződés nem szüntethető meg, mert nem történik munkavégzés, így a törvényben meghatározott indoklásnak sincs helye. Ugyanakkor, ha a cég felszámolás vagy csődeljárás alatt áll, úgy a foglalkoztatott képességei folytán vagy ha a jogviszony elháríthatatlan külső ok miatt nem tartható fenn, úgy alkalmazható ez a felmondási típus is.
  • Közös megegyezéssel vagy munkavállalói felmondással a munkaviszony bármikor megszüntethető, nem kizáró ok az sem, ha a foglalkoztatott táppénzen van. Munkavállalói felmondás esetén a felmondási idő 30 nap, amely ledolgozására felmentés hiányában kötelezett az alkalmazott. A felek között a fennálló jogviszony megszűnik a határozott idejű munkaszerződés lejártával is, függetlenül attól, hogy a munkavállaló keresőképtelen.
  • Ha a foglalkoztatott még a próbaidejét tölti, úgy nincs védett helyzetben. Ebben az időszakban bármikor, indoklás nélkül megszüntethető a munkaviszony.

A fent említett megszűnési módok mindegyikére igaz, ha megszűnik az alkalmazotti státusz, úgy a táppénz folyósítása is véget ér.

Ugyanakkor más megítélés alá esik a baleseti táppénz, ami az üzemi balesetből vagy foglakozási betegségből eredő keresőképtelenség esetén jár, mivel ez a munkaviszony megszűnése után legfeljebb 3 nappal is megállapítható, és a biztosításban töltött időtől függetlenül akár 1 évig passzív jogon is folyósítható.

Email
Print