Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan állapítható meg a tárgyi eszközök bekerülési értéke?

Korábbi egypercesünkben írtunk arról, hogy mi számít tárgyi eszköznek. Most nézzük meg, hogy mi tartozik bele egy tárgyi eszköz bekerülési értékébe.

A tárgyi eszköz bekerülési értéke az eszköz üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz közvetlenül hozzákapcsolható tételek együttes összege.

 

A bekerülési érték részét képezi például:

• nettó vételár,
• előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa,
• szállítási, rakodási költség,
• szerelési, üzembehelyezési költség,
• közvetítői-, bizományi díj,
• tartozékok, tartalék alkatrészek értéke (ha a tárgyi eszközzel egyidőben vagy az üzembe helyezésig szerezték be),
• beszerzéshez kapcsolódó adók és adójellegű tételek (pl. jövedéki adó),
• vámterhek,
• illetékek, hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj),
• az eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel költségei, a felvétel előtt fizetett bankgarancia díja és az üzembehelyezésig fizetendő kamat,
• üzembehelyezésig felmerült biztosítási díj,
• az aktiválásig felmerült, az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó devizaügylet árfolyamvesztesége,
• a beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (betanítás) díja, próbaüzemelés költségei,
• egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület bontásának költségei.

 

A bekerülési értéket a következő tételekkel tudjuk csökkenteni:

• kapott engedmény,
• a beruházásra adott előleg vagy a beruházási célra elkülönített összeg után kapott kamat, maximum a fizetett kamat értékéig,
• az aktiválásig keletkezett árfolyamnyereség,
• a próbaüzem során előállított termék értéke.

 

Értéknövelő tételként kell elszámolni a már használatba vett tárgyi eszköz bővítéséhez, felújításához kapcsolódó költségeket. Azonban a rendszeres karbantartási, javítási munkák nem növelik az eszköz bekerülési értékét.

 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét, az egyes sajátos esetekben, az alábbi értéken kell állományba venni:

• apportként történő átvételkor: a létesítő okiratban meghatározott értéken,
• átalakulás esetén: végleges vagyonmérlegben szereplő értéken,
• részesedés megszűnésekor átvett eszközök esetében:
– Jegyzett tőke leszállításakor: társaság által közölt, számlázott értéken,
– Végelszámoláskor, felszámoláskor: vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken,
• követelés esetében történő átvételkor: megállapodás, szerződés szerinti értéken,
• csődeljárás során: átvételkor, a csődegyezség szerinti értéken,
• felszámolás esetén: átvételkor, a vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken,
• csere útján beszerzett eszköz esetén: csereszerződés szerinti értéken,
• saját előállításkor: tényleges közvetlen önköltségen,
• térítés nélküli átvétel esetén (pl. az ajándék, a hagyaték): az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéken.

Email
Print