Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget megbízási jogviszony esetén?

A megbízás a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozik, ebből kifolyólag nem eredményez automatikus biztosítotti jogviszonyt.

Biztosítottá az a magánszemély válik, akinek a megbízásból származó jövedelme egy hónapra vonatkozóan eléri a minimálbér 30%-át vagy naptári napokra nézve annak 30-ad részét.

Jövedelem a bruttó megbízási díj költségekkel csökkentett része. A költségek elszámolására kétféle mód van:

 1. a magánszemély elszámolhatja tételesen a tevékenység érdekében felmerült és számlával alátámasztott költségeket
 2. igazolt költségek hiányában a bruttó megbízási díj 10%-a minősül költségnek

A biztosítást főszabály szerint havonta kell elbírálni, úgy, hogy az egy naptári hónapon belül ugyanannál a foglalkoztatónál szerzett járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.

Amennyiben a díjazás kifizetése nem havonta, hanem időszakonként történik, úgy a biztosítási kötelezettséget a díj kifizetésekor, a kifizetés alapjául szolgáló időtartam figyelembevételével kell vizsgálni.

Ha a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontja nem állapítható meg, vagy vitatott, úgy a biztosítás időtartamaként:

 • a tevékenység időtartamát,
 • a teljesítésre irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot,
 • vagy amennyiben sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig eltelt időtartamot kell figyelembe venni.

Amennyiben a magánszemély részére megállapított jövedelem egy naptári napra vetítve eléri a minimálbér 30%-nak a 30-ad részét (2019-ben 149.000 Ft * 30% = 44.700 Ft / 1 naptári hónap; 44.700 Ft / 30 = 1.490 Ft/nap), úgy biztosítottá válik és be kell jelenteni a NAV felé a T1041-es nyomtatványon.

Hogyan kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget megbízási jogviszony esetén Írisz Office adótervezés példa

Az, hogy a magánszemély biztosítottá válik-e vagy sem, nem csak a bejelentési kötelezettséget befolyásolja, hanem a járulékfizetési kötelezettséget is.

 • ha biztosítottá válik:
  • megbízott terhei:
   • 15% személyi jövedelemadó
   • 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék
   • 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (kivéve: öregségi nyugdíj folyósítása mellett vállalt megbízás)
   • 10% nyugdíjbiztosítási járulék
  • megbízó terhei:
   • 17,5 % szociális hozzájárulási adó
   • 1,5% szakképzési hozzájárulási adó
   • vagy 13% kisvállalati adó
 • ha nem válik biztosítottá:
  • megbízott terhei:
   • csak 15% személyi jövedelemadó
  • megbízó terhei:
   • 17,5 % szociális hozzájárulási adó,
   • 1,5% szakképzési hozzájárulási adó
   • vagy 13% kisvállalati adó
Email
Print