Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

 

Gyakran előfordul, hogy a vevőnk több tartozását is egyszerre – esetleg nem is teljes összegben – rendezi. A jóváírt összeget ilyenkor a következőképpen kell felosztani az egyes nyitott számlák között:

 1. ha a kötelezett megjelöli, hogy pontosan melyik számlákat egyenlíti ki (pl.: átutalás közleményében), akkor ezeket a számlákat kell a jóváírt összegnek megfelelő értékben rendezettnek tekinteni,
 2. ha a kötelezett nem rendelkezik az elszámolás rendjéről (pl.: a közleményben csak ez áll: „bérleti díj”), akkor a jogosult az esedékessé vált és nem vitatott tartozások közül bármelyikre elszámolhatja a jóváírt összeget; erről a döntéséről azonban értesíteni kell a kötelezettet,
 3. ha a jogosult a kötelezettet nem értesíti a konkrét elszámolásról, akkor
  • a legrégebben lejárt számlát kell kiegyenlíteni (ú.n. FIFO-módszer – First In First Out),
  • azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított tartozást kell rendezettnek tekinteni (pl.: egyik tartozáshoz tartozik zálogjog, míg a másikhoz nem),
  • egyenlő mértékben biztosított követelések esetén a nagyobb összegű tartozásra kell elszámolni a jóváírt összeget,
  • egyenlő összegű tartozások esetén pedig valamennyi tartozásra arányosan kell elszámolni a jóváírást.

Egy példán keresztül szemléltetve:

A vevő 80 ezer Ft-ot utal át az eladónak „számlák rendezése” közleménnyel. A tartozása azonban 100 ezer Ft a következők szerint:

 • 2017/0001 sz. számla – esedékesség: 2017.03.31 – összeg: 45 ezer Ft
 • 2017/0002 sz. számla – esedékesség: 2017.04.04 – összeg: 20 ezer Ft
 • 2017/0003 sz. számla – esedékesség: 2017.04.10 – összeg: 35 ezer Ft

Az elszámolás rendje (amennyiben a fogadó fél másként nem rendelkezik):

 • 2017/0001 sz. számla: 45 ezer Ft
 • 2017/0002 sz. számla: 20 ezer Ft
 • 2017/0003 sz. számla: 15 ezer Ft

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO