Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan lehet megállapodást kötni egészségügyi szolgáltatás igénybevételére?

Azon személyek, akik nem szereztek jogot semmilyen formában egészségügyi szolgáltatásra, nekik lehetőségük van megállapodást kötni az egészségbiztosítóval a szolgáltatások igénybevételére. A megállapodást a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál lehet kezdeményezni.

A fizetendő járulék:

  • a 18. életévet betöltött személy esetén a minimálbér 50 %-a (2021-ben: 83.700 Ft)
  • a 18 évnél fiatalabb személy esetén a minimálbér 30 %-a (2021-ben: 50.220 Ft)
  • Magyarország területén oktatási intézmény nappali rendszerű oktatása keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár esetében is a minimálbér 30%-a (2021-ben 50.220 Ft)

A megállapodás szerinti járulékot 24 hónapig kell fizetni és a magánszemély csak azután lesz jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, addig csak a sürgősségi ellátásokra tarthat igényt. Ha a magánszemély nem szeretné kivárni a 24 hónapos időszakot, úgy lehetősége van a járulékok egy összegben történő megfizetésére, amely esetben a szerződés megkötését követő hónap első napjától jogosult lesz az egészségügyi szolgáltatásokra.

Megváltozott a megállapodás megkötésének menete 2020. július 1-jétől.

A megállapodást kötni kívánó személynek egy egészségügyi állapotfelmérésen kell részt vennie és ezt követően a megállapodás megkötésére azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy az ekkor megállapított betegség, egészségkárosodás ellátására nem terjedhet ki a szolgáltatásnyújtás. Így ha a magánszemély olyan hosszan tartó betegségben szenved, amely miatt rendszeresen orvosi ellátásban kellene részesülnie, neki sokba kerülhet a gyógyulás.

A járulékfizetésre vonatkozó szabályok továbbra is változatlanok maradtak.

 

A cikket a HyperCortex Zrt, az Írisz Office csoport TB szakértő tagja írta.

hypercortex_logo2019

Email
Print