Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan mondhat fel az ügyvezető és mi ilyenkor a teendő?

A vezető tisztséget kétféle pozícióban lehet ellátni: munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban. A vezető tisztségviselő munkaviszonyára vonatkozó szabályokat is a Munka Törvénykönyve tartalmazza, míg megbízás esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Amennyiben az ügyvezető tisztségét munkaviszonyban látja el úgy felmondására ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint egy normál munkavállalóra, annyi különbséggel, hogy a megszüntetés során figyelemmel kell lenni az adott gazdasági társaságnál irányadó szabályokra is.

Lényeges, hogy a munkajogi és a társasági jogi jogviszonyt nem lehet egy aktussal lezárni, azt külön-külön kell rendezni.

Abban az esetben, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott ügyvezető dönt úgy, hogy szeretne megválni ettől a pozíciótól, úgy egyrészt közölnie kell felmondását a felette munkáltatói jogkört gyakorló személlyel, valamint közölnie kell az ügyvezetői tisztségéről való lemondását a társaság tulajdonosaiból álló legfőbb szervvel (a kettő a gyakorlatban főszabály szerint megegyezik).

Megbízási jogviszony esetén a felmondást szintén közölni kell a Megbízó képviselőjével. Akár megbízási, akár munkaviszonyban látja el a tisztséget az ügyvezető, figyelemmel kell lenni a felmondási időre, melynek alakulására a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés tartalmaz rendelkezést.

Itt fontosnak tartjuk megemlíteni a közös megegyezést, mint a munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony megszüntetésének alternatív formáját is. A közös megegyezésnek az az előnye, hogy a felek egybehangzó akaratán alapul, tehát a jogviszony végét, felmondási időt, és az esetleges végkielégítés feltételeit az érintettek határozzák meg.

Mivel a vállalkozás ügyvezető nélkül nem működhet, így ha a társaság működése megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

Az ügyvezető pótlásáról a társaság köteles gondoskodni úgy, hogy az új ügyvezető jogviszonyának kezdete legkésőbb a régi ügyvezető jogviszonya megszűnésének napja legyen.

Email
Print