Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ingatlanértékesítésnél mikor kell a fordított adózás szabályait alkalmazni?

 

Az ingatlan belföldi adóalany felé történő értékesítése fordított adózás alá esik, ha az ingatlan nem „új”, de az adóalany az értékesítését adókötelessé tette és az ügylet mindkét résztvevője belföldön nyilvántartásba vett adóalany (az új ingatlan fogalmáról itt írtunk).

A fordított adózás szabályai alapján az adót a vevő köteles bevallani és megfizetni. A vevő az adólevonási feltételek teljesülése esetén emellett levonási jogával is élhet. Az ilyen ingatlan értékesítését, illetve beszerzését az ügylet teljesítéskori áfa-bevallásban kötelező feltüntetni. Mivel a beszerzés esetében a beszerzőnek fizetendő adója is keletkezik, azt a teljesítéskor kötelező bevallani, vagyis a számlát nincs lehetőség egy normál áfás beszerzéshez hasonlóan pl. fél év múlva az áfa-bevallásban szerepeltetni.

Az eladáshoz kapcsolódó foglaló/vételárrész előlegnek minősülnek, így azokra az értékesítéssel analóg szabályok vonatkoznak.

Például:

Egy gazdasági társaság bruttó 100 millió Ft-ért értékesítette fordított adózás alá eső ingatlanát. Ehhez kapcsolódóan 2019.01.15-én 10 millió Ft-ot vett át foglalóként. A vételárból további 50 millió Ft került átutalásra a vevő felé 2019.02.28-án. A fennmaradó 40 millió Ft a birtokbaadás napján lett rendezve. Az adásvételi szerződést 2019.01.30-én írták alá, a kulcsokat a birtokbaadási jegyzőkönyv alapján 2019.05.06-án adták át a vevőknek. A tulajdonos-változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése folyamatban van.

A foglalóról 2019.01.15-i teljesítési dátummal számlát kell kiállítani. A számla főbb sorai:

Ingatlanértékesítésnél mikor kell a fordított adózás szabályait alkalmazni Írisz Office adótervezés 1

A 50 millió Ft-os vételárrészről szintén számlát kell kibocsátani – 2019.02.28-i teljesítési dátummal. Az áfa szempontjából ugyanis ez is előlegnek minősül. A számla főbb sorai:

Ingatlanértékesítésnél mikor kell a fordított adózás szabályait alkalmazni Írisz Office adótervezés 2

Az utolsó vételárrészről/birtokbaadásról – 2019.05.06-i teljesítési dátummal – szintén számla készül. Ennek főbb adatai:

Ingatlanértékesítésnél mikor kell a fordított adózás szabályait alkalmazni Írisz Office adótervezés 3

Email
Print