Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki köteles ideiglenes jellegű iparűzési adót fizetni?

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

  • építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot (amennyiben eléri a 181 napot, úgy az adott településen automatikusan telephely keletkezik),
  • bármely – az előző pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy azon a területen nem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint. Az állandó jellegű iparűzési adó fizetési kötelezettség csökkenthető az ideiglenes jellegű iparűzési adó fizetési kötelezettséggel.

Az ideiglenesen végzett tevékenység után az adót a tevékenység befejezését követő hónap 15. napjáig kell megfizetni, míg az erről szóló adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 15-ig kell benyújtani.

Email
Print