Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki kötelezett környezetvédelmi termékdíj fizetésére?

A következő termékek termékdíj kötelesek:

• akkumulátor
• csomagolószer
• egyéb kőolajtermék
• elektromos, elektronikai berendezés
• gumiabroncs
• reklámhordozó papír
• egyéb műanyag termék
• egyéb vegyipari termék
• irodai papír

Környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség keletkezik a termékdíjköteles termékek forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén.

A termékdíj megfizetésére kötelezett:

a. az első belföldi forgalomba hozó vagy első saját célú felhasználó
b. belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalombahozó első vevője, vagy a saját célú felhasználó
c. bérgyártás esetén a bérgyártó
d. a külföldi előállítású termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy a csomagolási hulladék első belföldi birtokosa

A termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdését követően 15 napon belül bejelentést kell tennie a kötelezettnek, hogy

a, kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként végzi a hulladékhasznosítási kötelezettségét, illetve termékdíj-átalány fizetőként
ÉS
b, a termékdíj-kötelezettségét a készletre vételre vagy a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint teljesíti.

A termékdíj fizetésére kötelezetteket bevallási kötelezettség is terheli.

• A kötelezett főszabály szerint minden tárgynegyedévet követő hónap 20-áig teljesíti a bevallási kötelezettségét

 

Főszabálytól eltérően: 

• a termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, aki csekély mennyiségű kibocsátó, a tárgyévet követő év január 20-áig
• Az egyéni hulladékkezelést választó a tárgyévet követő év április 20-áig
teljesíti bevallási kötelezettségét.

Email
Print