Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki választhat pénzforgalmi elszámolást?

Az a belföldi mikro- és kisvállalkozás jogosult pénzforgalmi elszámolást választani, aki:

  1. gazdasági céllal belföldön telepedett le,
  2. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt,
  3. nem választott alanyi adómentességet,
  4. az éves árbevétele a 125 millió forintot nem haladhatja meg.

A felső értékhatárba nem számít bele:

– a tárgyi eszköz értékesítésének ellenértéke,
– az immateriális jószágként vagy egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedésének ellenértéke,
– a közösségen belüli adómentes termékértékesítés ellenértéke,
– a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke,
– a tevékenység speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás ellenértéke.

Email
Print