Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Lehetek külföldön alanyi adó mentes, míg belföldön áfás egyszerre!

2025.01.01-től lehetőség van a külföldi alanyi adó mentességre.

Az adómentesség választásának feltétele kettős.

1. Az adóalany nettó bevétele sem a tárgyévben, sem a megelőző évben ne haladja meg az adott tagállami mentességi határt.
2. Az adóalany bevétele ne haladja meg az összesített európai bevételi limitet (100 000 EUR/év).

Tehát ha az adóalany 10M Ft+ áfa bevétellel bír Magyarországon, úgy lehet pl. 10M Ft AAM bevétele Ausztriából.
Figyelem! Az AAM tevékenységhez vásárolt termék vagy szolgáltatás áfája nem vonható le.

Az adózónak, ha élni kíván-e lehetőséggel, úgy ezt a NAV fel kell jeleznie, aki 35 munkanap határidővel kibocsát számára egy “EX” utótagú egyedi azonosító számot tagállamonként.

A más tagállamban mentességet választó adóalanynak negyedévente, a negyedévet követő hónap végéig a NAV felé adatot kell szolgáltatnia a belföldön, illetve a más tagállamokban teljesített árbevételéről tagállamonkénti bontásban, euróban, egy erre a célra kialakított elektronikus felületen. Az adózónak, ha a tárgyévi göngyölített uniós árbevétele meghaladja a 100 ezer eurót, az értékhatár túllépéséről 15 munkanapon belül tájékoztatnia kell az adóhatóságot, és ezzel egyidejűleg adatot kell szolgáltatnia a belföldi és a más tagállambeli árbevételéről is. Ez esetben az adózó a mentességgel nem élhet már a tárgyévben és az azt követő évben.

A viszonosság elve alapján ezt a lehetőséget külföldi adóalanyok is ki tudják használni Magyarországon, és elsőre úgy tűnik, hogy egy külföldi adóalany nagyobb AAM bevételt érhet el idehaza, mint egy magyar.

Érdekes eltérés a magyar adójogszabályokkal szemben, hogy ha egy uniós adóalany az összesített európai limitet túllépi, úgy az az ügylet, amivel túllépi a limitet, még áfa mentes, függetlenül annak összegétől.

Email
Print