Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Meddig kell megőrizni a számviteli bizonylatokat?

Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

Készítheti, kiállíthatja:

  • a gazdálkodó
  • a gazdálkodóval kapcsolatban álló vállalkozás vagy magánszemély

A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő 8 év.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírja, hogy a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

A megőrzésnél fontos szempont még, hogy a könyvelés feljegyzéseinek hivatkozása alapján visszakereshetők legyenek a bizonylatok.

Az üzleti beszámolót, üzleti jelentést, leltárt, főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet, analitikus és részletező nyilvántartásokat is 8 évig kell megőrizni.

Azokat a bizonylatokat, amelyek a szolgálati idő megállapításához, a nyugdíj kiszámításához szükségesek, nem szabad selejtezni.

Ilyenek a bér- és munkaügyi nyilvántartások.

Email
Print