Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Meddig lehet önellenőrzést benyújtani?

Az adózó önellenőrzést nyújthat be, ha észreveszi, hogy a korábban benyújtott bevallásában az adóalapot, az adót vagy a költségvetési támogatás összegét nem a jogszabályoknak megfelelően állapította meg.

Önellenőrzést az elévülési időn belül lehet benyújtani. Általános szabály szerint az elévülési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évet jelenti, amelyben a bevallást vagy a bejelentést meg kellett volna tenni. Például a 2020-as évi személyi jövedelemadó bevallásunkat 2021. május 20-ig kellett beküldeni az adóhatóság felé, tehát a 2020-as évünket 2026. december 31-ig önellenőrizhetjük.

 

A fent említett 5 éves szabály az alábbi esetekben módosulhat:

  • Ha a helyesbített összeg az adózó javára tér el, az elévülési idő az önellenőrzés benyújtásakor újraindul, tehát újabb 5 évig önellenőrizhető az adott bevallás.
  • Ha az adózó az eredeti bevallását késedelmesen nyújtja be, és az elévülési időből már kevesebb mint 6 hónap van hátra, akkor az elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik.
  • Ha a bíróság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl – amennyiben a vizsgálatot az elévülési időn belül kezdte meg – az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz, az adózó az adókötelezettsége rendezése érdekében a már elévült adómegállapítási időszakra is nyújthat be önellenőrzést.
Email
Print