Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Megvásárolhatja egy társaság a saját üzletrészét?

Igen, társasági formától függetlenül lehetőség van arra, hogy a vállalkozás a saját üzletrészét megvásárolja.

Mikor életszerű ez?

Jellemzően akkor, ha az egyik tulajdonos ki szeretne szállni, és a társaság többi tagja élni szeretne a vételi lehetőséggel, de azt nem magánjövedelemből tennék meg, hanem a vállalkozás cash-flow-ja terhére.

Mire kell figyelni a saját üzletrész megvásárlásakor?

  • A társaság az üzletrészt csak egy évig birtokolhatja. Ezalatt az időszak alatt kell az üzletrészt értékesíteni, a tagok számára a törzsbetét arányában ingyenesen szétosztani, vagy pedig bevonni (törzstőke leszállítás).
  • A társaság saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
  • A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg. A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani.
Email
Print