Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mely esetben kell a társasági adó-, innovációs járulék-, illetve az iparűzési adóelőleget december 20-án kiegészíteni?

Annak a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és külföldi vállalkozónak kell az adóévben befizetett adóelőlegeit kiegészítenie a várhatóan fizetendő, éves adóra,
amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele elérte, vagy meghaladta a 100 millió forintot.

A fenti szabályt nem kell alkalmazni:
– Megszűnéskor;
– MRP-nek;
– Közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak;
– Vízitársulatnak;
– Alapítványnak, közalapítványnak;
– Egyesületnek, köztestületnek;
– Egyházi jogi személynek;
– Lakásszövetkezetnek;
– Közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek;
– Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak;
– Szociális szövetkezetnek és iskolaszövetkezetnek.

Az adóelőlegek kiegészítésének határideje minden év december 20-a.

Ha az adózó december 20-ig az adóévi várható adó összegét nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és a tényleges adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A bírság alapjának kiszámításakor nem kell figyelembe venni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, feltéve, hogy az adóalapot képez.

Email
Print