Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mely esetben nem növeli a KIVA alapot az adott adomány?

KIVA alany által, nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, tárgyi eszköz, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét a KIVA adóalap megállapításakor főszabály szerint adóalap növelő tételként kell figyelembe venni.

Ez alól kivételt képez – tehát nem KIVA adóalap növelő tétel:

  1. a közhasznú szervezet számára történő átadás minden esetben
  2. a nem közhasznú szervezet számára nyújtott támogatás abban az esetben, ha a partner TAO alany és nyilatkozatot állít ki az adományozónak

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

  • a nyilatkozó fél adóalapja a kapott juttatás nélkül sem lenne negatív
  • a bevételre jutó társasági adót megfizeti
Email
Print