Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Melyek a gyűjtőszámla kibocsátásának szabályai?

Az ÁFA törvény lehetőséget biztosít az adóalany számára gyűjtőszámla kibocsátására, amennyiben ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít:

  • a teljesítés napján egyidejűleg, illetve
  • az adott naptári hónapban, illetve a rá vonatkozó adó-megállapítási időszakban (negyedéves vagy éves áfa alanyok esetén)

Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója.

A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak.

A számlaadási kötelezettség a teljesítés napján, de legkésőbb attól számított ésszerű időn belül teljesítendő.

Amennyiben a számlakibocsátásra kötelezett nem havi áfabevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb időszakra, illetve az egyik naptári hónapban kezdődő és a másik naptári hónapban befejeződő időszakra, ha a gyűjtőszámla nem tartalmaz:

  • adómentes Közösségen belüli termékértékesítést
  • olyan szolgáltatásnyújtást, amely a Közösség másik tagállamában teljesül, és az adót a szolgáltatást igénybevevő fizeti.

A nem azonos napon teljesített ügyletekről kibocsátandó gyűjtőszámla esetén a számla kibocsátására rendelkezésre álló ésszerű idő a naptári hónap utolsó napjától, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától számított 8. nap.

A gyűjtőszámlán az összes számlakibocsátásra jogalapot adó ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, illetve adómentesség és teljesítési nap szerinti csoportosításban. Ebből az következik, hogy a gyűjtőszámlán az adott ügylethez tartozó valamennyi teljesítési időpontnak szerepelnie kell, a gyűjtőszámlának ugyanis nincs saját teljesítési időpontja, a teljesítési időpont az egyes ügyletekhez van rendelve.

Email
Print