Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mennyi költséget érvényesíthet a bevételeivel szemben a magánszemély?

Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításának érdekében kétféle költségelszámolás közül lehet választani:

  • költséghányad alkalmazása: ilyenkor a bevétel 10%-a lesz a költség
  • tételes költségelszámolás: a felmerült költségeket számlával kell igazolni

Költséghányad alkalmazása esetén nincs szükség számlára a költség igazolásához, míg tételes elszámolás esetén az összes elszámolható költséget számlával kell igazolni.

Csak az a bizonylat fogadható el, amely tartalmaz a költség megállapításához szükséges minden adatot.

  • Elismert költség lehet a tevékenységgel kapcsolatban vásárolt anyag, áru, postaköltség, üzleti utazás költsége vagy a közüzemi számla is.
  • Azoknak a 200.000 Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszközöknek, amelyek kizárólag a tevékenység érdekében kerültek hasznosításra az előállítási, beszerzési költsége egy összegben elszámolható.
  • Azoknak a 200.000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközöknek, amelyek kizárólag a tevékenység érdekében kerültek hasznosításra az előállítási, beszerzési költsége több év alatt számolható el. (A pontos leírási kulcsokat a tárgyi eszköz fajtájától függően, az SZJA törvény tartalmazza.)
  • Az önálló tevékenység mellett személyes célra is használt gépek beszerzésére fordított kiadást (függetlenül attól, hogy eléri-e a 200 00 Ft-ot vagy nem) nem lehet teljes egészében elszámolni. Ez esetben átalányamortizáció alkalmazható, amelynek összege az adóévi bevétel 1 %-a, de legfeljebb a gép értékének 50 %-a. Egy tárgyi eszköz után csak egyszer, a használatbavétel évében lehet amortizációt elszámolni.
  • A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek további költségeket is elszámolhatnak. Ilyen lehet például a művész tevékenységével kapcsolatos előadás, kiállítás, múzeum belépő, hanghordozó eszköz, könyv, de a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kozmetikai cikkek és szolgáltatásokra fordított összeg is.

Ha az adóelőleget kifizető állapítja meg, vonja le és fizetni meg a NAV felé, úgy a tételes költségelszámolás esetén a magánszemély által átadott költségnyilatkozaton megjelölt összeg nem haladhatja meg a megszerzett bevétel 50 %-át, azonban az éves SZJA bevallásban az adott tevékenységgel kapcsolatos összes felmerülő költséget elszámolhatja és a többletként levont adót visszaigényelheti.

Az 50 %-os korlátozás nem vonatkozik az önálló tevékenységgel összefüggő költségtérítésre, az ugyanis akár 100 százalékban figyelembe vehető.

 

Email
Print