Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi az illetékfizetési kötelezettség alapja?

Visszterhes vagyonátruházásnál az illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke.

Forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában – a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető.

Öröklésnél és ajándékozásnál viszont az illetékfizetési kötelezettség alapja a tiszta érték.

Tiszta érték = vagyon forgalmi értéke – hagyatékot/ajándékot terhelő adósság és egyéb teher értéke

Az adósság és más teher fennállását és összegét a vagyonszerző köteles igazolni. Az örökhagyó temetésének szokásos költségei bizonyítás nélkül is elfogadhatók.

Ha gépjármű, illetőleg pótkocsi is van a hagyatékban, úgy annak értékét az egyéb hagyaték tiszta értékének kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azután az illetéket külön meg kell állapítani a gépjármű korának és a motor teljesítményének alapján.

Fontos megjegyezni, hogy a megajándékozottnak az adósság és egyéb terhek után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie!

Email
Print