Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi a különbség a csőd és a felszámolási eljárás között?

A csődeljárás (remélhetőleg) átmeneti fizetésképtelenség esetén nyújt lehetőséget arra, hogy kijelölt vagyonfelügyelő mellett az adósságait a kötelezett átütemezze vagy csökkentse. Az eljárás alatt az adós fizetési haladékot (moratóriumot) kap, mely alkalmával kell az adósnak a hitelezőivel egyezséget kötnie.

A felszámolási eljárás célja ugyanakkor legtöbbször az adós jogutód nélküli megszüntetése, és az így felosztásra kerülő vagyonból a hitelezők minél nagyobb arányú kielégítése.

Míg a csődeljárás az adós, addig a felszámolási eljárás – jellemzően – a hitelezők kérelmére indul.

A felszámolási eljárás három módon fejeződhet be:

  1. Megszüntető eljárással, melyet a felszámolási eljárás 180. napját követően lehet kezdeményezni (kivéve ha a felszámolási eljárást kényszertörlés előzte meg). Ezen eljárás lényege, hogy vagy a felszámolási eljáráson belül, vagy külső forrásból a hitelezői igények 100%-ban kiegyenlítésre kerülnek és a felszámolási költségek is megtérülnek. Tekintettel arra, hogy nincs már semmilyen kötelezettség, a felszámolás alatt lévő társaság képviselője ügyvéddel kérelmezi a törvényszéktől a felszámolási eljárás megszüntetését. Amennyiben a hatóságok nem ellenzik a felszámolási eljárás befejezését, úgy a törvényszék a felszámolási eljárás befejezéséről meghozza a határozatot és a társaság folytathatja a tevékenységét.
  2. A felszámolás alatt lévő társaság a felszámolási eljárás során köthet egyezséget a hitelezőivel (kivéve ha a felszámolási eljárást kényszertörlés előzte meg). Az egyezség lehet 100 %-ban történő kiegyenlítés átütemezett fizetési határidővel, de lehet ennél alacsonyabb is, amit a hitelező elfogad. Az egyezségi eljárás szabályait részletesen a Csődtörvény tartalmazza. Az egyezségi eljárás során a hitelezők a bíróság előtt állapodnak meg. Ha jóváhagyja az egyezséget, akkor a társaság folytatja a tevékenységét, amennyiben nem, úgy folytatódik a felszámolási eljárás, aminek végén a társaság jogutód nélkül megszűnik.
  3. A felszámolási eljárás leggyakoribb befejezése a jogutód nélküli megszüntetés.
Email
Print