Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi minősül „számlával egy tekintet alá eső okiratnak” és melyek a kötelező tartalmi elemei?

A számlával egy tekintet alá eső okirat megnevezés mindazon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek a már kibocsátott (a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője részére átadott illetve megküldött) számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják.

Így számlával egy tekintet alá eső okirat a módosító,érvénytelenítő (sztornó) számla mellett az eredeti számlában feltüntetett adóalapot, adóösszeget nem érintő javítást, kiegészítést tartalmazó okirat is (pl.: az olyan okirat, amely a számla adatait kiegészíti a vevő adószámával vagy a hibás teljesítési időpontot korrigálja stb.).

A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma (az eredeti számlán feltüntetett, nem módosuló adatokon túl) a következő:

– az okirat kibocsátásának kelte;
– az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
– hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
– a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

Ha számlával egy tekintet alá eső okirat is kiállításra kerül, a számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat együttesen képzi az ügylet bizonylatát.

Email
Print