Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi történik a csődeljárás kezdetének elrendelését követően?

A csődeljárást a kötelezett kéri önmagával szemben, mely kérelmet a választott jogász terjeszti elő a törvényszék részére.

A csődeljárás elrendeléséről szóló végzést a törvényszék megküldi a cégbíróságnak, melyet a cégbíróság a Cégközlönyben tesz közzé. Ettől kezdve a csődeljárás időtartalma alatt a vállalkozás nevében kötelezően fel kell tüntetni a „cs.a.” toldatot, mely csődeljárás alatt kifejezés rövidítése.

A csődeljárás megindításától kezdve az adóst 120 nap fizetési haladék illeti meg.

A csődeljárás kezdő időpontjától a hitelezőknek 30 napon belül be kell jelenteniük a kirendelt vagyonfelügyelő felé az adóssal szembeni követelésüket. A kirendelt vagyonfelügyelő ezt követően nyilvántartásba veszi, majd elbírálja a hitelezői igényeket, melyről értesíti a feleket.

A Csődtörvény értelmében a 120 napos fizetési moratórium 240 napra meg is hosszabbítható, amihez azonban a hitelezők legalább 50%-nak a jóváhagyása szükséges, valamint 365 napra is kitolható, ha ehhez a hitelezők legalább 2/3 része hozzájárul.

Fontos! Csődvédelmet az is kérhet, aki ellen felszámolási eljárást indítottak, de az elsőfokú bíróság még nem hozta meg a felszámolást elrendelő végzést. Csődeljárás alatt felszámolási eljárás indítására a vállalkozás ellen nincs lehetőség.

Összegezve, a csődeljárás lehetőséget biztosít arra, hogy az adós 120 vagy akár 365 napig tárgyalásos úton egyeztessen a hitelezőivel. Ez időszak alatt a kötelezettségeket át lehet ütemezni, konszenzusos megállapodással annak egy része akár el is engedhető, illetve a vállalkozás új üzleti tervéhez lehet kérni a hitelezők támogatását.

Email
Print