Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi történik, ha nem veszek át egy elektronikus iratot?

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldeménypl. a tárhelyen, ahol a különböző hivataloktól kapott leveleinket tekinthetjük megkézbesítettnek minősül, ha

  • a címzett átveszi az iratot, akkor az átvétel időpontjában
  • a címzett megtagadja az irat átvételét, akkor a megtagadás időpontjában
  • a címzett a küldeményt kétszeri értesítés ellenére sem veszi át, akkor a második értesítést követő ötödik napon

Az át nem vett iratban leírt jogkövetkezmények ily módon úgy is kézbesítetté válhatnak, s így hatályba léphetnek, hogy az iratot valójában soha nem olvastuk.

Email
Print