Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mik az egyszerűsített végelszámolás lefolytatásának legfontosabb lépései?

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a Cégbírósághoz bejelenteni, sem cégközlemény közzétételét kezdeményezni a Cégközlönyben.

A cégnek az egyszerűsített végelszámolás megindítását – a ’T201T jelzésű nyomtatványon – az adóhatósághoz kell bejelentenie. A bejelentésről a NAV elektronikus úton értesíti a Cégbíróságot, majd az eljárás megindításáról a Cégbíróság tesz közzé közleményt a Cégközlönyben az adóhatóság értesítése alapján.

A végelszámolás megindításának Cégközlönyben történő megjelenését követően a cég hitelezői a követeléseiket 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – ugyancsak a ’T201T jelzésű nyomtatványon kell bejelentse. A befejezésről szintén az adóhatóság értesíti a Cégbíróságot.

A cég Cégbíróság általi törlésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adóhatóság – az eljárás befejezésének bejelentésétől számított 30 napon belül – elektronikus úton arról értesíti, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.

A cég a befejezés bejelentésével egyidejűleg köteles elektronikus úton megküldeni a Céginformációs Szolgálaton keresztül az illetékes Cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.

Természetesen a végelszámolás ideje alatt is köteles a cég a különböző bejelentési és bevallási (pl. járulék, ÁFA) kötelezettségeinek eleget tenni.

Email
Print