Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor és kinek jár végkielégítés?

Amennyiben a munkaviszony a munkáltató felmondása, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, illetve a munkáltató kikerül a Munka törvénykönyvének hatálya alól, úgy a munkavállalót végkielégítés illeti meg.
A jogosultság feltétele, hogy a felmondás közlésének időpontjában vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor a munkaviszony fennálljon.

A jogosultság vizsgálatakor nem kell figyelembe venni azt a 30 napot meghaladó időszakot, amelyben a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve a szülési szabadság, GYÁP, GYED időszakát és az önkéntes katonai szolgálatteljesítés idejéből 3 hónapot meg nem haladó időtartamot.

A végkielégítés mértéke:

 • legalább három év munkaviszony esetén egyhavi,
 • legalább öt év esetén kéthavi,
 • legalább tíz év esetén háromhavi,
 • legalább tizenöt év esetén négyhavi,
 • legalább húsz év esetén öthavi,
 • legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.
  Ha a munkaviszony a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg, az előbb felsorolt mérték:
 • 3-9 év esetén + egyhavi,
 • 10-19 év esetén + kéthavi,
 • 20+ év esetén + háromhavi távolléti díjjal emelkedik.
  Nem jár végkielégítés, ha a munkavállaló a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy ha a felmondás oka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségügyi okkal összefüggő képessége.
Email
Print