Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor kell bejelenteni a NAV felé a kapcsolt vállalkozási státuszt?

Először is tisztáznunk kell azt, hogy mit is jelent a kapcsolt vállalkozás: amikor az adóalany (legyen az természetes vagy jogi személy) más adóalanyban is többségi befolyással bír, vagy más adózóban vezető tisztségviselő.

Amennyiben magánszemély esetében merül fel a többségi befolyás vizsgálatának igénye, úgy az ő közeli hozzátartozóinak befolyásait egyben kell kezelni.

Miért fontos meghatározni a kapcsolt vállalkozások körét?

A NAV felé bizonyos gazdasági események bejelentési kötelezettséget idéznek elő a kapcsolt felek részéről:

  • egy kapcsolt vállalkozásával első alkalommal kerül gazdasági kapcsolatba (bármilyen ügylet, tranzakció, szerződés) a gazdálkodó
  • megszűnik a kapcsolt vállalkozási jogviszony
  • egy társaság kapcsolt vállalkozásától vásárolt 1 millió Ft felett és azt készpénzben fizette ki a részére

Milyen adatokat kell bejelenteni?

A kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét, székhelyét és adóazonosító számát.

Mikor kell megtenni a bejelentést?

Az első szerződéskötést vagy a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését 15 napon belül kell bejelenti az adóhatóság felé.

Fontos: az első szerződéskötés nem biztos, hogy az első írásos szerződéskötést jelenti! A szerződés létrejöhet írásban, szóban és ráutaló magatartással is. Akár egy számla kiállítása is megalapozhatja a bejelentést. Utólagos elszámolásnál a teljesítési időszak első napja minősül szerződéskötésnek, amennyiben nincs bizonyíték (pl. e-mail, feljegyzés) korábbi szóbeli szerződéskötésre.

Mi a helyzet a készpénzfizetés bejelentésével?

Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén akkor szükséges megtenni a bejelentést, ha az ellenérték 1 millió Ft feletti összegben került megfizetésre készpénzben a kapcsolt vállalkozások között. Az adóhatóság felé 15 napunk van jelezni a tranzakciót.

Milyen összegű bírság szabható ki, ha hiányos vagy késedelmes a bejelentés?

A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy határidőn túli teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság maximum 500 000 Ft/ügylet.

Email
Print