Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor kell soron kívül (akár a szerződéstől eltérően) számlát kiállítani?

Alapesetben a számlát a teljesítést követő 8. nappal bezárólag kell kiállítani, míg ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során a felek időszakonkénti elszámolásban és fizetésben állapodnak meg, vagy meghatározott időszakokra állapítják meg a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét, akkor a teljesítés időpontja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja (főszabály).

Időszakos elszámolásról bővebben itt olvashatnak.

A felek szabadon dönthetnek az elszámolási időszak meghatározásában, azonban bizonyos korlátozások figyelembe kell venni.

Az elszámolási időszak hossza nem haladhatja meg:

• az 1 hónapot a közösségi adómentes termékértékesítés esetében, ahol a terméket belföldön küldeményként adják fel, vagy fuvarozzák el igazoltan belföldön kívülre, a Közösség területére másik adóalany részére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi,
• a 12 hónapot a belföldön le nem telepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatás esetében, ahol a az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg
• a 12 hónapot a belföldi ügyletek esetében.

A termék Közösségen belüli értékesítése esetében, vagyis amikor az értékesítés következményeként a terméket belföldön küldeményként adják fel vagy fuvarozzák el igazoltan belföldön kívülre, a Közösség területére másik adóalany részére, (függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi), ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, akkor a naptári hónap utolsó napján is teljesítés történik (időarányos részteljesítésként), és az időszak végén is.

A belföldön le nem telepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatás esetében, ahol az adót a szolgáltatást igénybevevője fizeti meg, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, akkor teljesítés történik (időarányos részteljesítésként) a naptári év utolsó napján is és az időszak végén is. Tehát ha az elszámolási időszak 2020. május 1-jétől 2021. augusztus 31-éig tart, akkor teljesítés történik 2020. december 31-én is, és 2021. augusztus 31-én is.

Egyéb belföldi ügyletek esetében, ahol az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, teljesítés történik a tizenkettedik hónap utolsó napján is, és az időszak végén is. Tehát ha az elszámolási időszak 2020. február 1-től 2021. május 31-ig tart, akkor teljesítés történik 2021. január 31-én is, illetve 2021. május 31-én is.

Email
Print