Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor kell végkielégítést fizetnem a távozó munkavállaló részére?

A munkavállalót abban az esetben illeti meg végkielégítés, ha a munkaviszonya a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén ér véget, illetve ha a munkáltató személyében változás következik be, és az átvevő munkáltató nem tartozik a Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) hatálya alá (pl. egy iskolát államosítanak, és az új állami intézmény nem az Mt. hatálya alá tartozik).

A jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének időpontjában az alább meghatározott időtartamokban fennálljon.

Ennek függvényében a végkielégítés mértéke:

  • legalább három év munkaviszony esetén egyhavi
  • legalább öt év esetén kéthavi
  • legalább tíz év esetén háromhavi
  • legalább tizenöt év esetén négyhavi
  • legalább húsz év esetén öthavi
  • legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege

A jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amíg a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon volt. Ez alól kivételt képez a szülési vagy a gyermek ápolása/gondozása miatt igényelt szabadság, valamint a tényleges önkéntes tartalékos szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 3 hónapot meg nem haladó tartama.

Abban az esetben, ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg, úgy:

  • 3-9 év esetén további egyhavi
  • 10-19 év esetén további kéthavi
  • 20+ év esetén további háromhavi távolléti díjjal emelkedik

A törvény felsorol olyan eseteket, amikor nem illeti meg az alkalmazottat végkielégítés. Ide tartozik, ha a felmondáskor a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, vagy ha a munkaviszony a munkavállaló magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége okán szűnik meg.

A fentiktől eltérően a törvény lehetőséget biztosít a munkavállaló javára történő eltérésre, tehát a felek megállapodása esetén a felsorolt hónapok tovább emelhetőek.

Email
Print