Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor törölheti egy vállalkozás adószámát a NAV?

Az állami adó- és vámhatóság az alábbi esetekben törölheti egy gazdasági társaság adószámát:

  • a székhelyen végzett helyszíni eljárás alapján a NAV hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy nem található ott az adózó
  • a postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal visszaérkezett a feladóhoz, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlennek tekinthető

Ezekben az esetekben a NAV figyelmeztetést küld az adózónak elektronikus úton a törvényes állapot helyreállítására, majd a 30 napos határidő eredménytelen letelte esetén az adószámot törli. Amennyiben a törlő határozat véglegessé válása előtt tisztázásra kerül az adózó helyzete és helyreállította a törvényes állapotot, úgy nem kerül sor a törlésre.

  • a vállalkozás bejelentett székhelye nem valós cím
  • a társaság felszólítása ellenére sem jelentette be szervezeti képviselőjét a NAV-hoz
  • a társaság képviselője nem valós személy

Amennyiben a törlés oka ezen három eset valamelyike, az adószám újra nem állapítható meg.

  • a támogató intézmény kezdeményezésére, ha jogosulatlanul, illetve jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználással vett igénybe tőle költségvetési támogatást az adózó
  • az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat vagy a havi adó- és járulékbevallás 365 napon belül felszólítás ellenére sincs benyújtva

Ha az adózó rendelkezik közösségi vagy csoportos adóalanyiság esetén csoportos adószámmal, úgy az szintén törlésre kerül.

A NAV törlő határozat véglegessé válását követően értesíti a cégbíróságot, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető vagy egyéb szervezetet az adószám törlésének bejegyzése érdekében. Adott esetben az adóhatóság a törlést elrendelő határozatot megsemmisítő határozatról is tájékoztatja a megfelelő szerveket.

A fentebb említett három esetet kivéve az adószám közvetlenül az adóhatóságtól kérhető újra, ha:

  • a törlés oka már nem áll fenn
  • a törlés alapjául szolgáló mulasztás teljes körűen pótlásra került
  • a támogató kezdeményezésével megindított eljárás esetén a támogató ehhez hozzájárult

Az adószám ismét megállapítható októl függetlenül, ha az adózónál felszámolást rendeltek el. Ilyenkor az újbóli megállapítás napja nem lehet korábbi, mint a felszámolás kezdő napja.

Email
Print